ÜST YÖNETİM TAAHHÜDÜ

Öz Gıda-İş Sendikası Üst Yönetimi;

 
  • Kalite yönetim sisteminin etkinliği için sorumluluk alacağını,
  • Kalite yönetim politikasını ve hedeflerini, kalite yönetim sistemi için oluşturacağını ve sendikanın yapısının, stratejik yönü ile uyumlu olmasını sağlayacağını,
  • Kalite yönetim politikasının sendika içinde duyurulmasını, anlaşılmasını ve uygulanmasını temin edeceğini,
  • İş süreçlerinin kalite yönetim sistem gereksinimleri ile entegrasyonunu sağlayacağını,
  • Süreç yaklaşımı ve risk esaslı düşünmenin teşvikini sağlayacağını,
  • Kalite Yönetim Sistemi için gerekli kaynakları sağlayacağını,
  • Öz Gıda İş Sendikası içerisinde Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğunun ve etkinliğinin önemini bildireceğini,
  • Kalite Yönetim Sisteminin hedeflediği sonuçlara ulaşılmasını sağlayacağını,
  • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğine katkıda bulunacak kişilerin destekleneceğini, yönlendirileceğini ve teşvik edileceğini
  • Sürekli iyileşme ve gelişimin teşvik edileceğini,

Taahhüd eder.