KALİTE POLİTİKAMIZ

Öz Gıda-İş Sendikası olarak;
 

  • Gıda işkolunda sendikasız çalışan birey olmamasını sağlamak ve bu doğrultuda örgütlenme ve sendikal faaliyet stratejilerini oluşturmak,
  • Tüm faaliyetlerimizi ilgili kanun hükümlerine, toplu iş sözleşmesi maddelerine ve kalite yönetim sistemi standardı gerekliliklerine ve sendikamızın amaç, bağlam ile stratejik hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek,
  • Yaptığımız toplu iş sözleşmeleri vasıtasıyla üyelerimizin çalışma hayatını şekillendirerek ekonomik, sosyal ve kültürel standartlarının iyileştirilmesini maksimum seviyeye ulaşmasını sağlamak,
  • İletişime, paylaşıma açık bir yönetim anlayışı ile üyelerin hak ve çıkarlarını koruyarak işçinin birliğini etkin bir güce dönüştürmek,
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve üyelerimize sağladığımız katkılar ile üye sayımızı her daim artırarak rakip sendikaların önünde ulusal bir aktör olmak,
  • Üye beklentilerini en iyi şekilde karşılamak amacıyla tüm personelimizin yeterliliğini ve verimliliğini arttırmak kalite yönetim sisteminin tüm personel tarafından anlaşılması ile kalite bilincinin oluşmasını sağlamak,
  • Kalite hedeflerini belirleyen, izleyen ve ölçen bir yapı oluşturmak,
  • Risk ve Fırsatları belirleyerek sürekli iyileştirme ile hizmet kalitemizi artırmak,

Kalite politikamızdır.