TARİHÇE

SENDİKAL TARİHİMİZ

01 Haziran 1976 tarihinde Sivas'ta kurulan ÖZ GIDA İŞ 24 Nisan 1977 tarihinde yaptığı Genel Kurulda merkezini Ankara'ya taşıma kararı aldı.

Bu tarihlerde işkolunda kurulu beş ayrı sendikanın Öz Gıda-İş'e katılma kararı almaları sendikamızın "Farklı ve Özgün" yapısının ilk işareti oldu.

46 yılı aşan sendikal tarihimizde çok önemli bir yer tutan Genel Kurullarımızın ilki Kasım 1976, on beşincisi ise 11 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

12 Eylül'le başlayan sıkıntılı süreci, ortaya koyduğu performans ve kendine has tavırlarla emek lehine dönüştürmeye çalışan ÖZ GIDA-İŞ bir taraftan da işkolunda başarılı bir örgütlenme trendi gerçekleştirmektedir.

Sendikal söylem, eylem ve projelerle Türkiye sendikal hareketine birçok ilki ve örneği kazandıran ÖZ GIDA-İŞ diğer taraftan da ülkemizin temel sorunlarının çözümüne yönelik tavır ve önerileriyle sürekli gündeme müdahil oldu.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan konjonktürel değişim ve dönüşüm sürecinde sendikal politikalarını "insan, emek ve demokrasi" eksenine oturtmaya özen gösteren sendikamız iş kolu özelinde imzaladığı örnek sözleşmeler ve endüstriyel ilişkilere kazandırdığı yeni anlayışla iş kolunun sigortası konumuna geldi.