OKUMA ODASI

İşsizlik parası için mahkeme yolu açık

İşsizlik ödeneği işsiz kalanların can simidi konumunda. Çoğu çalışan işsiz kalınca geçimini işsizlik sigortasından aldığı maaş ile karşılıyor. Fakat her durumda işsizlik ödeneği almak mümkün değil. Belirli şartların oluşması gerekiyor. Devamı

Mobbing kâbusu 5 Kasım 2018 Pazartesi

Mobbing, iş yerinde çalışanlara yönelik psikolojik şiddet, taciz, yıldırma ve kuşatma anlamına geliyor. Fakat her kötü davranış, hakaret veya psikolojik şiddet örneği, mobbing olarak kabul edilmiyor. Mobbing olması ve hak arama için bazı koşullar gerekiyor.  Devamı

İşçinin izin kullandığını işveren ispatlamak zorunda 1 Kasım 2018 Perşembe

İşveren, kullanılmayan yıllık izinlerin ücretini, işten ayrılırken işçiye ödemek zorunda. Bazı işverenler izin kullanıldığını iddia ederek işçinin parasını ödemekten kaçınabiliyor. İşveren, iznin kullanıldığını yazılı olarak ispatlamakla yükümlü. İşçinin ise izin kullanmadığını ispatlama yükümlülüğü bulunmuyor. Devamı

Doğum borçlanması emekliliği nasıl etkiler? 15 Ekim 2018 Pazartesi

Doğum borçlanması düzenlemesi ile doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı tanınıyor. Kimler yapabilir, şartları nelerdir, ne sağlar ? Devamı

Kötü niyet tazminatını kimler alabilir? 15 Ekim 2018 Pazartesi

Zaman zaman işçi ve işverenin çeşitli nedenlerle anlaşmazlık yaşaması ve buna bağlı olarak işçinin kamu kurumları veya mahkemelerden hak arayışına girmesi söz konusu olabilmektedir.
  Devamı

Kimler ikinci kez kıdem tazminatı alabilir? 15 Ekim 2018 Pazartesi

Emekli olduktan sonra 4/a statüsünde çalışmaya devam eden bazı çalışanlara iş sözleşmesi yerine hizmet alım sözleşmesi imzalatılıyor. İşverenin sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemekten kaçınmak amacıyla hizmet alım sözleşmesi imzaladığı işçiler, iş ilişkisi sona erdiğinde ihbar ve kıdem tazminatını almakta sorun yaşayabiliyor.  Devamı

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 8 Ekim 2018 Pazartesi

İş akdinin feshinde işçiye ödenen kıdem ve ihbar tazminatı genellikle bordroda görülen brüt ücret üzerinden yapılıyor. Buna “çıplak ücret” deniliyor. Tazminatın, işçiye ayni veya nakdi olarak ödenen ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dikkate alınarak “giydirilmiş ücret” üzerinden ödenmesi gerekir. Devamı

Üç ay ücret garantisinden nasıl yararlanılır? 19 Eylül 2018 Çarşamba

Döviz kurunda artış bazı şirketleri ödeme güçlüğüne düşürüyor. Bu durumdan olumsuz etkilenenlerin başında işçiler geliyor. Ücret Garanti Fonu, bu durumdaki kişilere ücret ödüyor. İşverenin ödemediği ücreti Ücret Garanti Fonu’ndan almak için ne yapmalı? Kimler bu haktan yararlanabilir? 2018 yılında Ücret Garanti Fonu’ndan kaç liraya kadar ödeme yapılıyor? Devamı

Ayrımcılığa uğrayan işçi tazminat alır 27 Ağustos 2018 Pazartesi

İş Kanunu ile işçi-işveren arasındaki, ilişkiler düzenlenirken getirilen en önemli kurallardan birisi de işçinin işyerinde diğer işçilere göre farklı muameleye, ayrımclığa uğramamasıdır Devamı

Arabulucuda anlaşmanın avantajları 13 Ağustos 2018 Pazartesi

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte bazı davalarda mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildi. Yaklaşık 8 aydır uygulanan dava şartı olarak arabulucuya gitme zorunluluğunda büyük başarı sağlandığını söyleyebiliriz. Devamı

İşçiye bağırıp istifa ettiren kıdem tazminatını öder! 10 Ağustos 2018 Cuma

İşverenin işçiyi istifaya zorlayıp zorlamadığı tanık beyanları ve delillerle ortaya çıkıyor. Bu nedenle çalışanı istifaya zorlayarak, işten çıkarmak işverene tazminatın ve alacakların faiziyle ödenmesi şeklinde geri dönüyor. Devamı

12 3 4 5 6 7 8