Fesih nedeninin yazılı bildirimi neden önemli

Fesih nedeninin yazılı bildirimi neden önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.3.2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu süreçte belli durumlar haricinde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi kısıtlanmıştır.

Resul Kurt / Star

Normal şartlarda fesih yapılacak işçiye fesih nedeninin mutlaka açık ve kesin bildirilmesi gerekir.

İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır (İşK/19-1). İşveren yapmış olduğu fesihte fesih nedenini açık ve kesin olarak belirtmelidir. Aksi halde, geçerli bir fesih söz konusu olmayacaktır. Yargıtay bir kararında geçerli fesihte fesih bildiriminin yazılı olarak ve fesih sebebi açık kesin olarak belirtilmesi ayrı ayrı geçerlilik koşulu olduğunu belirtmiştir.

Fesih nedeni de belirli, somut, durum net olarak anlatan, tartışmaya sebep olmayacak şekilde açık ve kesin olmalıdır. Bu yüzden "davranışlarınızdan dolayı", "işyerinin gerekleri” “yetersizliğiniz” gibi ifadeler feshin nedenini açıklayıcı bir nitelikte değildir. Fesihlerde, fesih nedeni tereddüde sebep olmayacak şekilde açık değilse fesih bildirimi geçerli kabul edilemeyecekti. Başka bir ifadeyle, Fesih iradesi, şüpheye düşülmeyecek şekilde net olmalıdır.

Fesih bildiriminin yazılı yapılması ve fesih sebebinin açık ve kesin olarak belirtilmesi, hem işçinin fesih nedeni hakkında tam bir bilgi sahibi olmasına hem de işe iade davası açıp açmamak konusunda bir fikir sahibi olabilmesine imkân hazırlar. Yasadaki açık bildirimden kasıt, "fesih nedenlerinin somut olaylara indirgenerek ferdileştirilmesidir".

İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır (İşK/19-1).

İşveren, fesih sebebini "açık ve kesin bir şekilde belirtmek" zorunda olmasındaki amaç, işverenin bildirdiği fesih sebebi ile bağlı kalması ve değiştirememesidir. Kesin bildirimle kasıt fesih sebebiyle bağlılıktır. Buna göre fesih nedeninin işçiye işçiye bildirilerek söz konusu sebep daha sonra değiştirilemeyecektir.

İşverenin fesih bildirimini açık ve kesin olarak belirtmesi ve bu fesih gerekçesiyle bağlı olması ve ileride değiştirememesi söz konusu olduğundan mutlaka iş sözleşmesi feshedilirken gerekçenin açık, kesin ve tim detaylarıyla belirtilmesi gerekir. 

Kaynak: Star
 
Yayımlanma Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı