Tuvalette sigara içme işten atılma nedeni sayıldı 9 Kasım 2017 Perşembe

Devamı

İşçi ile işveren arasındaki bağ: Sendika temsilcileri 18 Ekim 2017 Çarşamba

Sanayileşmiş toplumlarda sendikal örgütlenmeler çalışma hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır. Sendikalar bir yandan çalışma hayatını şekillendirirken diğer yandan uzun vadede toplumları şekillendirmektedirler. Devamı

Esaslı değişiklikte işçi onayı gerekir 16 Ekim 2017 Pazartesi

Çalışma koşulları, işçinin iş mevzuatı, iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin ekleri, varsa toplu iş sözleşmesi ve işyeri uygulamaları ile şekillenen çalışma şeklini ifade etmektedir. Devamı

İstifa edene tazminat 10 Ekim 2017 Salı

Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışından işten ayrılması (atılması) gerekiyor. Ama istifa edenin de tazminat hakkı bulunuyor. Devamı

Kıdem tazminatını artırmanın yolları 9 Ekim 2017 Pazartesi

Türkiye’de kıdem tazminatı hesabı şöyle yapılıyor: Çalışılan yıl ile brüt maaş çarpılıyor, bundan sadece Damga Vergisi kesilebiliyor.

Ancak tazminatı artırmanın bazı ince ayrıntıları var ve bunu bilmeyen daha az kıdem tazminatı alıyor. Devamı

Sendikal nedenle işten çıkaran sendikal tazminat öder 5 Ekim 2017 Perşembe

Çalışma hayatının önemli aktörleri olan sendikalar, işçilerin birlik halinde hareket etmelerini sağlıyor. Çalışanların pazarlık güçlerini artırdıkları için, çalışanları işveren karşısında daha güçlü konuma getiriyor

Cem KILIÇ/Milliyet Devamı

Çalışma yükü ağırlaştırılan işçi tazminat alabilir mi? 2 Ekim 2017 Pazartesi

Okurlarımızın iş sözleşmelerindeki çalışma koşullarının değiştirilmesi, ağırlaştırılması durumunda neler olabileceği konusunda soruları geliyor. Öncelikle işçinin ücret, yan haklar, görev, işin yapılacağı yer, Devamı

Maluliyeti geçen işçi ne yapmalı? 26 Eylül 2017 Salı

Maluliyeti nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılmak zorunda kalan işçi, tedavisi sonunda maluliyeti geçer ve tekrar işe girmek isterse, öncelikle son olarak çalıştığı işverene başvurması yararına.  Bakın neden; Devamı

İş arama izni vermeyen işveren 3 katı ücret öder 26 Eylül 2017 Salı

İşveren, işten çıkardığı çalışanına bildirim süresi içinde günde 2 saat ‘yeni iş arama izni’ vermek zorunda. Aksi halde işçiye ücretini % 100 zamlı öder ve hatta iş arama süresinin de ücretini ödemek zorunda kalır. Devamı

Sık rapor işten attırır 25 Eylül 2017 Pazartesi

Çalışma hayatında en çok suiistimal edilen ve işverenlerin elini kolunu bağlayan konulardan biri de rapor. Gerçek rahatsızlıkların dışında mazeret izni alamayan ya da işten kaçmak isteyen çalışanlar rapor alarak izin yapabiliyor.  Devamı

 1 2 3 4 5 6 7 8 9