Yıllık izin yapacaklar dikkat! Yıllık izin süresini arttırabilirsiniz...

Yıllık izin yapacaklar dikkat! Yıllık izin süresini arttırabilirsiniz...

Yaz aylarının gelmesiyle çalışanların gündeminde yıllık izinler var. Genel olarak herkesin yıllık izin kullanma hakkı var. İzin süresi ise kıdeme göre değişiyor. İzinlerin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenildiği kadar bölünmesi de mümkün oluyor. Peki yıllık izinde yolda geçen zaman izne dahil midir? İşte detaylar...

Faruk Erdem / Takvim

Yaz aylarıyla birlikte çalışanların gündemine yıllık izinler oturdu. Bu konuda pek çok soru geliyor. Genel olarak herkesin yıllık izin kullanma hakkı var. İzin süresi ise kıdeme göre değişiyor. İzinlerin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenildiği kadar bölünmesi de mümkün oluyor.

İznini nasıl böleceğine çalışan karar verirken, iznin ne zaman kullanılacağına çalışan ve işveren birlikte karar veriyor. Yine yasalarımıza göre izin hakkı elde etmek için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor. 1 yılını doldurmayan işçilere izin verilmiyor. Ancak işveren kendi inisiyatifiyle avans izin kullandırabiliyor.

ÇOK BİLİNMİYOR
Yıllık izin kullanımında çok fazla bilinmeyen bir husus daha var. Bugün size ondan bahsetmek istiyorum. Bu da 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 56.Maddesi'nin son fıkrasında yer alıyor.

Bu düzenleme aynen şöyle: "Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır." İşte bu hüküm sayesinde çalışanlar isterlerse izinlerini 4 gün uzatabilirler. Fıkrada dikkat edilirse "izin verilebilir" değil "izin vermek zorundadır" ifadesi yer alıyor.

Yol izni dediğimiz bu uygulama sayesinde tatilini işyerinin bulunduğu şehrin dışında geçirecek olan çalışanlar talep etmeleri şartıyla 4 gün fazla izin yapabilir.

Yani 20 gün izni olan bir çalışan yol izniyle birlikte bunu 24 güne çıkartabilir.

BELGELEMEK ŞART
Burada dikkat edilmesi gereken konu yol izni almak için mutlaka işyerinin bulunduğu şehrin dışına çıkmak gerekliliği. Bunu da belgeleme zorunluluğu bulunuyor.

Yani otel rezervasyonları, uçak, otobüs biletleri ya da gidilen şehirde yapılan harcamalar gibi belgelerle şehir dışına çıktığınızı işverene sunmanız gerekiyor.

ÜCRETSİZ OLUYOR
Yine burada dikkat edilecek bir diğer husus ise bu 4 günlük iznin ücretsiz olduğu. Yani bu, 4 günü kullanan çalışanın maaşından kesiliyor. Bu 4 gün için kendisine bir ücret ödenmiyor.

Yıllık izin ise ücretli olduğu için maaşını tam alan çalışan, yol izninde maaşını eksik almış oluyor.

PARA ÖDENİYOR
İzne çıkan çalışana isterse işveren tarafından avans da ödeniyor. Yasalar izne giden çalışana bu süre içinde hak ettiği ücret ve benzer haklarının peşin ya da avans olarak ödenmesini zorunlu kılıyor.

Yani ayın 15'inde izne çıkacaksanız bu 15 günlük ücreti ay başını beklemeden izne çıkarken peşin alabilirsiniz.


Kaynak:Takvim