Çalışan Sayısı 10'a düşerse teşvik kesilecek

Çalışan Sayısı 10'a düşerse teşvik kesilecek

Teşvikten yararlanmakta olan işyerinde çalışan sayısının 10 ve altına düşmesi durumunda, izleyen aydan itibaren teşvik uygulamasına son verilecek.

İŞ KAZASI YOKSA 3 YIL PRİM TEŞVİKİ VAR
Çok tehlikeli sınıftaki 57 bin işyerinde 3 yıl ölümlü veya sakatlanmalı iş kazası yaşamayan işveren, hissesine düşen işsizlik sigortası primini 3 yıl ödemeyecek. 2019'da başlayacak teşvik, işçi başına aylık 20.3 lira ile 152.25 lira arasında değişecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 57 bin işyerini ilgilendiren işsizlik sigortası fonu prim teşvikine ilişkin tebliğ taslağını görüşe açtı. Görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak tebliğle, 4 Nisan 2015 tarihinde yapılan yasa değişikliği hayata geçirilecek. Buna göre, ölümlü veya "sürekli iş göremezlik" ile sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen "çok tehlikeli" sınıfta yer alan işyerlerine işsizlik sigortası fonu prim teşviki verilecek.

İZLEYEN TAKVİM YILINDA
Teşvik tutarı, işçi başına aylık 20.30 liradan başlayacak, işçinin aldığı brüt ücretin miktarına göre, 152.25 liraya kadar çıkacak. Teşvikten yararlanabilmek için, takvim yılından önceki son üç yılda iş kazası olmaması şartı aranacak. 1 Ocak 2019 tarihinde başlayacak teşvik uygulamasından bir işverenin yararlanabilmesi için, işyerlerinde 2016 Ocak ayından 2018 Aralık ayına kadar olan dönemde iş kazasının olmaması gerekiyor. 15 Ocak 2016 tarihinde tescil edilen bir işyeri, iş kazası yaşanmaması koşuluyla gelecek yıl ocak ayında teşvikten yararlanabilecek. Aynı işyerinde 25 Ocak 2016 tarihinde iş kazası yaşanmış, sonraki üç yıl kaza olmamışsa, 2020 yılı ocak ayından itibaren teşvik hakkı doğacak. 12 Şubat 2016 tarihinde tescil edilen işyeri ise teşvikten 2020 yılı ocak ayından itibaren yararlanmaya başlayabilecek. Teşvikten yararlanma süresi, üç yıllık kazasızlık dönemini izleyen takvim yılından geçerli olmak üzere üç yıl olarak uygulanacak. 2018 Ocak ile 2020 Aralık ayları arasında iş kazası yaşanmayan işyeri için 2021 yılı Ocak ayından 2023 Aralık ayına kadar teşvik uygulanacak.

TEŞVİK ŞARTLARI NE?
Teşvik için şartlar şöyle:
- İşyeri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca "çok tehlikeli" sınıfta yer almalı.
- İşveren Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde aylık ortalama 10 kişiden fazla işçi çalıştırmalı.
- İşyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemeli.
- İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla yapılmış sözleşmesi olmalı.

TEŞVİK, PRİM GÜN SAYISINA GÖRE HESAPLANACAK
Bir işyeri için her ay sağlanacak teşvik tutarı, işçiler için SGK'ya bildirilecek prim gün sayısı üzerinden hesaplanacak. Örneğin mart ayında 15 işçisi olan işyerinde işçi sayısı nisanda 20'ye çıkmışsa, 20x30 gün üzerinden prime esas kazancın yüzde 1'i tutarındaki işsizlik sigortası primi teşviki uygulanacak.

TEHLİKE SINIFI DÜŞERSE TEŞVİK SONA ERECEK
Teşvikin sona ereceği durumlar şöyle:
- İşyerinin çok tehlikeli sınıftan tehlikeli ya da az tehlikeli sınıfa dönüşmesi.
- Çalışan sayısının on ve altına düşmesi.
- İşyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi. (Sakatlık durumunda teşvik, SGK'nın sürekli iş göremezlik kararı verdiği tarihte sona erecek.)
- İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alma sözleşmesinin bulunmadığının tespit edilmesi.

TAŞERONDAKİ KAZA ASIL İŞVERENİ DE BAĞLAYACAK
Alt işverenin asıl işverene bağlı işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir kaza yaşanması halinde hem taşeron şirket yani alt işveren, hem asıl işverenin teşvik uygulamasına son verilecek. Buna karşılık, kaza asıl işverenin işçileri arasında yaşanırsa, alt işverenin teşviki kesilmeyecek.

KAZAYI BİLDİRMEYENLERE 5 YIL TEŞVİK YASAĞI VAR
Teşvikten yararlanırken iş kazasını bildirmeyenler veya geç bildirenlerin kapsama giren tüm işyerleri, teşvikleri gecikme faiziyle iade edecek. Bu işverenlere 5 yıl süreyle teşvik yasağı uygulanacak. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayenin yarıdan fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilecek. Teşvik yasağından, bunların ortak olduğu diğer şirketler de etkilenecek.

Kaynak: Takvim