Kıdem tazminatıyla ilgili her şey

 Kıdem tazminatıyla ilgili her şey

Çalışanların sigortası kıdem tazminatı. Kıdem için işçinin kendi isteği dışından işten ayrılması yani işten çıkarılması gerekiyor. Ama bunun yanında bazı istisnalar da var. Örneğin bir kadın evleniyorsa, evlendikten sonra bir dilekçeyle de kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatıyla ilgili aklınıza takılan tüm sorular haberimizde.

Kıdem tazminatında kafalar karışıyor.

Kıdem tazminatı önemli bir konu. Özellikle son günlerde çalışanların akıllarına kıdem tazminatıyla ilgili pek çok soru oluştu. Askere giden erkekler ya da evlendikten bir yıl sonra işinden ayrılan kadınlar 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup, yaş dışında 15 yıl 3600 günü tamamlayan istifa etse de tazminatını alabiliyor.

KIDEMDE BRÜT ÜCRET ÖNEMLİ
Burada kıstas brüt ücret. Yani her 1 yıllık çalışma karşılığında 1 aylık brüt ücret tutarında tazminat alınıyor. Bir yıldan artan süreler ise oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Hesap yapılırken ücretin yanısıra, düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli ikramiye ödemeleri gibi) dikkate alınması gerekiyor.

İşte kıdem tazminatıyla ilgili akla takılan sorular ve yanıtları:

Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?

1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenir. Buna göre;

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;
1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle, 3- Askerlik görevi nedeni ile,
4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
5- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile,
6- İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alabilmesi için gereken şartlar nelerdir?

Yasal düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Kaynak: YeniŞafak