ÇAYKUR TİS ikinci oturumu yapıldı

ÇAYKUR TİS ikinci oturumu yapıldı

Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri'nde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacak ve sendikamız ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında süren 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu 6 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’da Öz Gıda İş sendikası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İkinci oturuma, Çaykur Genel Müdür Yardımcısı Dr.Turgay Turna, Personel Daire Bakanı Kamil İpek, Hukuk Müşaviri Av. Dilaver Demir, İşçi İşveren Müdürü İhsan Kabil, TÜHİS TİS Uzmanları Ahmet Sarıkaya, Fahriye Arıkan, Sendikamız Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Ali Hançeroğlu, Sultan Murat Karadağ, Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanımız Hasan Fehmi Bursalı, Şube Başkan Yardımcıları Orhan Topaloğlu, Necdet Hacıosmanoğlu, Fatih Kandemir, Eğitim ve Mevzuat Daire Başkanımız Mustafa Erdoğan ve Sendikamız Hukuk Müşaviri Av.Mecit Zeren katıldı.

7 Temmuz 2021 tarihinde yapılan ilk oturumunun ardından yapılan ikinci oturumda bazı idari maddelerin sözleşme teklif taslağında yer aldığı şekilde kabul edilmesine, kalan maddelerin ise ertelenerek bir sonraki oturumda görüşülmesine karar verildi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Çay İşletmeleri Genel Genel Müdürlüğünde çalışan işçilere ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.

Basın Bürosu
Yayımlanma Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma