Türkiye eşitliğe mesafeli

Türkiye eşitliğe mesafeli

Ipsos Türkiye Barometresi Araştırması'na göre Türkiye'de toplumun yüzde 75'i kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olması gerektiğine inanıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 13'ü kadın ve erkek eşit olmamalı derken, yüzde 12'si de cevap vermemeyi ya da bilmiyorum demeyi tercih etti.

Türkiye'de toplumun dörtte üçü "kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olması gerektiğine inanıyor. Ipsos tarafından gerçekleştirilen Ipsos Global Advisor Araştırması Türkiye dahil 28 ülkede, Türkiye Barometresi Araştırması da Türkiye özelinde Kadın – Erkek Eşitliği konusunda hem küresel hem de ulusal kamuoyunun neler düşündüğüne ışık tuttu.

4'TE 3'ÜNE GÖRE KADIN VE ERKEK HER ALANDA EŞİT OLMALI

Her iki ayda bir yürütülen Türkiye Barometresi Araştırması'nın sahası 24 Ocak – 14 Şubat tarihlerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi. 12 ilde 1.320 örneklem ile gerçekleştirilen Ipsos Türkiye Barometresi Araştırması'na göre Türkiye'de toplumun yüzde 75'i kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olması gerektiğine inanıyor.
Katılımcıların yüzde 13'ü kadın ve erkek eşit olmamalı derken, yüzde 12'si de cevap vermemeyi ya da bilmiyorum demeyi tercih etti. 

Ipsos Global Advisor Araştırmasına Türkiye'den katılan bireyler ülkede kadın-erkek eşitliğini sağlamak için yapılması gerekenler konusunda özellikle kadına yönelik şiddeti önleyecek yasalar ve eğitim konusuna vurgu yaptığı görülüyor.

YÜZDE 57'YE GÖRE ERKEK OLMAK AVANTAJLI
 21 Aralık 2018 – 4 Ocak 2019 tarihleri arasında toplam 18 bin 800 bireyle yapılan Ipsos Global Advisor araştırmasına göre küresel ortalama olarak her 10 bireyden sadece 1'i kadın olmanın daha avantajlı olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin yüzde 57'si toplumda erkek olmanın daha avantajlı olduğuna inanıyor, yüzde 27'si ise bir fark olmadığını düşünüyor. Küresel kamuoyunun hemen hemen yarısı evde çocuk bakımı konusunda kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması konusunda yeterli aksiyonun alınmadığını düşünüyor.

Ipsos Global Advisor Araştırma kapsamındaki ülkeler: Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Şili, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD.

28 trilyon dolarlık güç
Ipsos Sosyal Araştırmalar Birim Lideri ve İcra Kurulu Üyesi Özlem Bora "Cinsiyet eşitsizliğine karşı küresel tutumlara bilimsel veriler ışığında bakıldığında; uluslararası düzenlenen güncel politikaların bu konuda çözümüne yönelik yeterli bir kanal açamadığı görülmekte. Bugün dünyadaki insanların yarısı; toplumda erkek olmanın daha avantajlı bir durum olduğuna inanıyor. Tüm dünyada; anne olarak kadın, iş hayatında çalışan kadın, aile içinde kadın, toplum içinde kadının karşılaştığı ortak sorunlardan en önemlisi, çocuklara ve eve bakmak konusunda eşit haklara sahip olmak... Bu konuda yapılanların yeterli olup olmadığı sorulduğunda; her ne kadar global ölçekte devlet politikaları arasında en çok konuşulan konulardan biri olsa da yeterli görülmüyor" dedi.

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde; dünyanın farklı sayısız noktasında küresel ortak bir anlatımla gündeme getirilen sorunların başında; kadına şiddet, cinayetler, adalet konusunda yetersizliklerin geldiğine dikkat çeken Bora şöyle konuştu:

Araştırmalara verilen yanıtlara bakıldığında; bu konularda düzenlenen hükümet politikalarının beklentileri karşılamadığı görülüyor. Araştırma verilerimiz kadın-erkek eşitliği konusunda her ne kadar olumsuz bir tablo çizse de Türkiye dahil küresel kamuoyu bu konuda umutsuz değil. Dünyadaki insanların yarısı eğitimde kadınlara yönelik ayrımcılığın yirmi yıl içinde sona ereceğine inanıyor.  Ayrıca Türkiye Barometresi Araştırmamıza göre Türkiye'de toplumun dörtte üçü "kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olması gerektiğine inanıyor. Bütün bu nedenlerden dolayı kadının güçlendirilmesi ve konumunun geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının politika, strateji ve uygulamalara yansıtılması büyük önem taşıyor.

Kaynak: HaberTürk