Dış İlişkiler Uzmanımız Mutlu, EFFAT İcra Komitesi Toplantısında Lezita Grevimizi ve İşçilerimizin Sesini Duyurdu

Dış İlişkiler Uzmanımız Mutlu, EFFAT İcra Komitesi Toplantısında Lezita Grevimizi ve İşçilerimizin Sesini Duyurdu

Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm Sendikaları Federasyonu (EFFAT) İcra Komitesi toplantısı, 3-4 Haziran tarihlerinde Brüksel'de gerçekleşti. Toplantının ana gündem maddeleri arasında 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri ve 26-28 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan EFFAT 6. Genel Kongresi yer aldı.

Toplantı, EFFAT Genel Sekreteri Kristjan Bragason'un toplantı ajandası ve faaliyet raporunu sunmasıyla başladı. 2024 yılını kapsayan EFFAT sektör ve komite raporları; Yiyecek, İçecek ve Tütün Politikası Sekreteri Wiebke Warneck, Tarım Politikası Sekreteri Ivan Ivanov, Turizm Politikası Sekreteri Virginie Demoucron, Ev İşleri ve Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Grace Papa, ve Gençlik Komitesi Koordinatörü Priya Klinkenberg tarafından sunuldu.

Toplantı, üye sendikaların gündemlerini sunmasıyla devam etti. Dış İlişkiler Uzmanımız Ekin Mutlu, toplantıda devam etmekte olan Lezita Grevimizi uluslararası alanda yeniden gündeme getirdi. Mutlu, 2021 yılından bu yana devam eden mücadelemizde, yüksek mahkeme tarafından lehimize verilen yetki kararına rağmen Lezita yönetiminin işçileri sendikadan istifaya zorlaması ve toplu sözleşme masasına oturmaması nedeniyle 7 Mart 2024 tarihinde greve çıktığımızı belirtti. Grevin başladığı günden bugüne kadar geçen 3 aylık sürede yaşadığımız zorluklardan, güvenlik güçlerinin yoğun baskısından ve işverenin grevci işçilerin yerine hukuksuz yollarla işe aldığı 483 işçi ve bu işçilerin tespitine engel olunması konularını dile getirdi.

Lezita işçilerinin haklı mücadelesi onların lehine sonuçlanmadıkça grevimizin devam edeceğini belirten Mutlu, başta Genel Başkanımız Halil Çukutli olmak üzere tüm sendikamız adına EFFAT Yönetimine destek ve dayanışma mektupları için teşekkür etti. EFFAT Genel Sekreteri Kristjan Bragason ve Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Somaglia, grev sürecinde herhangi bir ek desteğe ihtiyacımız olması halinde her zaman sendikamızı destekleyeceklerini belirtti.

Toplantının ana gündem konularından biri olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sendikal hareket ve işçiler için oldukça önemli olduğu vurgulandı. Aşırı sağ partilerin bu seçimde yüksek oy almasının beklendiği, sendikal hareketin işçileri destekleyen politikalarının bu taraflar tarafından reddedildiği ifade edildi. EFFAT, üyelerinden bu durumları göz önüne alarak sandığa gitmelerini istedi.

EFFAT 6. Genel Kongresi'nin gündemi, yapılması gereken eylemler ve programlar hakkında ayrıntılı bir sunumla ele alındı. Üyelik ücretleri ve diğer mali bilgiler verildikten sonra, toplantı fotoğraf çekimi ile sonlandı.

Basın Büros u
Yayımlanma Tarihi: 6 Haziran 2024 Perşembe