ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi X hesabından 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 13:23’te yapılan paylaşımda, sendikamızın Lezita fabrikasında yürüttüğü grevle ilgili yapılan açıklamada hatalı ve yanlış bilgilere yer verilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Lezita’da greve katılan işçi sayısı açıklamanızda verildiği gibi 50 değil, 168’dir. Açıklamanızda bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığı iddia edilen yabancı işçi çalıştırılması ile ilgili “Bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada söz konusu grevin nedeni çarpıtılarak ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan işçilerin işten çıkarılarak yerlerine yabancı uyruklu kişilerin alınması’ olarak yer almıştır.

Ancak grev kararı toplu sözleşme görüşmelerinde netice alınamaması nedeniyle olup bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” şeklindeki ifadeler, Denizli 2. İş Mahkemesi’nin, Lezita işverenince 483 işçinin grev kırıcı olarak işe alındığı yönünde verdiği ihtiyati tedbir kararını gölgeler niteliktedir. Bakanlığınızca yapılan paylaşımda, greve çıkan işçi sayısı ile ilgili rakam tutarsızlığının, işveren tarafından yapıldığında bile hoş karşılanmayacağı ortadayken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi X hesabından yapılması, son derece manidardır. İşverene moral üstünlük sağlayacağı açık olan böyle bir açıklamanın, 58 gündür hakkını arayan grevci işçilerimiz için ise adalete olan güvenlerini sarsacağı muhakkaktır.

Mahkeme kararlarını bile uygulamamakta direten Lezita işvereninin, 1 Mayıs öncesi fabrikada çalışan işçilerine verdiği “1 Mayıs’tan sonra grevcilere en büyük açıklamayı yapacağız, rahat olun” şeklindeki mesajlarından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan bu açıklama, greve çıkan işçilerimiz nezdinde büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuştur. Öz Gıda İş Sendikası olarak greve katılan Lezita işçilerinin haklarını tüm hukuki yolları kullanarak korumaya devam edeceğimizi belirterek, Bakanlığınızın resmi X hesabından yapılan maddi hatalı paylaşımın düzeltilmesini arz ederim.

Halil Çukutli
Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı
Yayımlanma Tarihi: 5 Mayıs 2024 Pazar