​EFFAT ve ETUI Ortaklığında Portekiz’de Gerçekleştirilen Çalıştaya Katılım Sağladık!

​EFFAT ve ETUI Ortaklığında Portekiz’de Gerçekleştirilen Çalıştaya Katılım Sağladık!

EFFAT ve ETUI ortaklığında düzenlenen Gençliğin Güçlendirilmesi: Sendikaların Yenilenmesi için Eylem Hazırlama başlıklı çalıştay 21-23 Şubat tarihlerinde Sesimbra-Portekiz’de gerçekleşti.
 
Programa, Sendikamız Öz Gıda İş’i temsilen Dış İlişkiler Uzmanımız Ekin Mutlu katılım sağladı.
 
Çalıştayın birinci gününde, genç sendika temsilcileri için kendi organizasyonlarında oluşturacakları yol haritasını hazırlama yöntemleri, mevcut durumda katılımcıların sendikalarındaki güçlü ve zayıf yönleri, karşılaşılan zorluklar ve olanakları analiz edebilme konuları üzerinde duruldu. Genç sendikacıların bu tip analizleri yapabilmeleri farklı ülkelerdeki katılımcılarla beyin fırtınası yaparak bunları yaratıcı bir yöntemle nasıl bir araya getirebilecekleri anlatılarak sağlandı.
 
Çalıştayın ikinci gününde, yaklaşan AB Parlamentosu seçimleri hakkında uzun ve öğretici bir eğitim gerçekleşti. 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak olan seçimlerin bu yıl çok tartışmalı olmasının beklenmesindeki en büyük neden şu ana kadar aşırı sağ partilerdeki artışın en yüksek seviyeye gelmesi olarak öngörülen bu çalıştayda, Avrupa genelinde İslamofobi, zenofobi gibi ortak söylemleriyle bilinen aşırı sağın tehlikeli görülecek seviyeye gelmiş bulunması sendikacılar başta olmak üzere sadece Avrupa’yı değil tüm dünyayı tehdit eden bir problem olacağı belirtildi. Ayrıca, göçmen işçilerin birçoğunun Avrupa’da kayıt dışı ve güvensiz işlerde, düşük ücretlerle çalışması halihazırda sendikacıların üstesinden gelmek istediği bir problemken aşırı sağ partilerin AB Parlamentosu’ndaki artışının gelecekteki iyileştirici faaliyetler için sunulacak politika önerilerini tehdit ettiği belirtildi.
 
Çalıştayın son gününde ise genç çalışanlar için sendikalarda daha aktif katılım sağlamak için neler yapılabilir konuları üzerinde duruldu. Gençlerin sendikacılıkta aktif olmamasının nedenleri, sendikalardan beklentileri, sendikacılığın nasıl daha ilgi çekici hale getirilebileceği ile ilgili yol haritası oluşturuldu.
 
Çalıştay grupların yol haritalarının sunumuyla sona erdi.
 
Basın Bürosu
 
Yayımlanma Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi