Öz Gıda İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplandı

Öz Gıda İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplandı

Öz Gıda İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplantısı, 19-20 Şubat 2024 tarihinde Mardin’de gerçekleştirildi.

Hedeflerimize Hızlı Bir Şekilde Ulaşacağımıza Yürekten İnanıyorum

Toplantı, Genel Başkanımız Halil Çukutli’nin “Başkanlar Kurulumuzun hayırla vesile olması yönünde yaptığı konuşmasıyla başladı. Konuşmasının devamında sendikamızın misyon, vizyon, belirlenen stratejik hedeflerimiz ve kurum değerlerimiz hakkında detaylı bir sunum gerçekleştiren Genel Başkanımız, Öz Gıda İş Sendikası olarak hep birlikte uyum içerisinde hareket ettiğimizde, hedeflerimize çok daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bugün burada bulunan değerli başkanlarımızın katkısıyla sendikamızı daha dinamik ve vizyoner bir yapıya kavuşturacak, var olan potansiyelimizi önemli bir değere dönüştürmemiz zor olmayacaktır” dedi.

Toplantının ilk günü 15. Olağan Genel Kurul sonrası geçen sürede yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, izlenecek yol haritası ve yeni stratejik planda yer alacak amaç ve hedefler belirlendi. Toplantı gündeminde ayrıca “ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar, çalışanlar üzerindeki etkisi ve toplu sözleşmelere yansımaları ve küresel gıda enflasyonu ile ilgili görüşlerimiz başta olmak üzere örgütlenme çalışmaları, devam eden toplu sözleşme görüşmeleri, şubelerimizin faaliyetleri ve sosyal medyanın etkin kullanımı” öne çıkan bazı başlıkları oluşturdu.

Katılımcılar “Sözsüz İletişim ve Beden Dilini Etkin Kullanabilme” eğitim aldı
Toplantının ikinci gününde “Sözsüz İletişim Şifrelerinde Ustalaşma Rehberi” konulu eğitim yapıldı. Sözsüz iletişim tekniklerinin örneklerle anlatıldığı eğitimde iletişim becerileri, beden dili ve etkili konuşma yöntemleri, iletişim Uzmanı Defne Kılınç tarafından anlatıldı. Program süresince sözsüz iletişim hakkında geniş kapsamlı sunum yapan Kılınç, kendimizi tanımanın önemi, etkili ve doğru iletişim kurmanın prensipleri ve yöntemleri, kişilerarası ilişkiler, iletişim araçları ve kanalları, sözsüz iletişim ve beden dilini etkili kullanabilme, vücut hareketlerinin anlattıkları, göz teması yüz, beden dili, mimik ve jestler yoluyla bilgi aktarma yöntemlerini anlattı. Uygulamalı örneklerle devam eden eğitim semineri soru-cevap kısmıyla son buldu.

Genel Başkanımız Halil Çukutli’nin Başkanlığında gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısında; Genel Başkan Yardımcılarımız Tevfik Ali Hançeroğlu, Ramazan Gülpolat, Sultan Murat Karadağ, Adnan Gürsoy, Ankara Şube Başkanımız Duran Çiçek, Bursa Şube Başkanımız Aytekin Kaya, Çorlu Şube Başkanımız Cüneyt Aydın, Rize Şube Başkanımız Fatih Kandemir, Gebze Şube Başkanımız Cemal Öztürk, İstanbul I Nolu Şube Başkanımız Emrah Akın, İzmir Şube Başkanımız İbrahim Otlak, Karaman Şube Başkanımız Ahmet Serdar Taş, Sakarya Şube Başkanımız Hüseyin Özkan, Genel Merkez Başkanımız Hasan Çiloğlu, Rize Şube Başkan Yardımcımız Orhan Topaloğlu, Örgütlenme Dairesi Başkanımız Göksel Şengün, Marmara Bölge Temsilcimiz Yıldırım Çiçek ve İdari İşler Müdürümüz Tufan Acar yer aldı.

Basın Bürosu
Yayımlanma Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı