İşçi sendikalarının 2024 yılı Ocak ayı üye sayıları açıklandı

İşçi sendikalarının 2024 yılı Ocak ayı üye sayıları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İş kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖZ GIDA İŞ’İN ÜYE SAYISI 37.817
Çalışanların teveccühünü kazanmaya ve örgütlenme önündeki tüm engellemelere rağmen istikrarlı büyümesini devam ettiren sendikamız Öz Gıda İş, 37.817 üye sayısıyla kendi iş kolunda Türkiye'nin en büyük emek hareketinden birisi olmayı sürdürüyor.

GIDA SANAYİ İŞ KOLUNDA OLAN DİĞER SENDİKALARIN ÜYE SAYILARI;

  • Şeker-İş: 13.971 üye (yüzde 1.97),
  • ÖZ GIDA-İŞ: 37.817 ÜYE (YÜZDE 5.32), 
  • Tek Gıda-İş: 40.901 üye (yüzde 5.76),
  • Gıda-İş: 1.516 (yüzde 0.22),
  • Tüm Gıda-İş: 112 üye (yüzde 0.02),
  • Bağımsız Özgür Gıda: 20 üye ( yüzde 0.01)
  • Tüm Çay İş : 1.213 üye (yüzde 0.18)
TOPLAM İŞÇİLERİN % 85,24’ü SENDİKASIZ…
Buna göre, 2023 Ocak ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam 16.395.275 işçiden 2.495.423'ünün bir sendikaya üyeliği bulunuyor. Diğer bir deyişle toplam işçilerin %15,22'sı sendikalı, %84,78’ü ise halen sendikasız olarak çalışmaktadır. 
Öz Gıda İş Sendikası gıda sektöründe çalışanların temsili için bir bütün olarak var gücümüzle mücadeleye devam edecektir. Amacımız sendikasız bütün çalışanları sendikamız çatısı altında buluşturmaktır. Bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyor, sendikasız bütün işçileri ÖZ GIDA İŞ VE HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz

Aşağıdaki linkten istatistik bilgilerinin tamamına ulaşabilirsiniz!
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240131-4.pdf

Basın Bürosu
Yayımlanma Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba