İşçi sendikalarının 2023 yılı Ocak ayı üye sayıları açıklandı

İşçi sendikalarının 2023 yılı Ocak ayı üye sayıları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2023 Ocak ayı istatistikleri 19 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlandı.

Açıklanan istatistiklere göre sendikamız Öz Gıda İş, 35.549 üye sayısıyla kendi iş kolunda Türkiye'nin en büyük emek hareketinden birisi olmayı sürdürüyor.

Açıklanan istatistikler, toplam 16 milyon 163 bin 54 işçinin sadece yüzde 14,42’sine denk gelen 2 milyon 330 bin 98’inin sendikalara üye olduğunu göstermektedir. Buna rağmen, 2022 Temmuz ayında yayınlanan istatistiklerde 2.280.285 olan sendikalı işçi sayısı 2.330.098’e yükselirken sendikalaşma oranı yüzde 14,32’den yüzde 14,42’ye yükseldi.

GIDA SANAYİ İŞ KOLUNDA OLAN SENDİKALARIN ÜYE SAYILARI;
Şeker-İş: 12.201 üye (yüzde 1.72),
ÖZ GIDA-İŞ: 35.549 ÜYE (YÜZDE 5.00), 
Tek Gıda-İş: 37.367 üye (yüzde 5.25),
Gıda-İş: 1.869 (yüzde 0.27),
Tüm Gıda-İş: 120 üye (yüzde 0.02),
Bağımsız Özgür Gıda: 14 üye ( yüzde 0.01)

HAK-İŞ’in ÜYE SAYISI 785.297’a YÜKSELDİ
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 20 sendikamız ile toplam üye sayısı 785.297 oldu. Bir önceki döneme göre üye sayısını 22.858 artıran Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in üye sayısı, KKTC’de bulunan Kıbrıs Kamu-Sen Sendikamızın 2.450 olan üye sayısı da eklendiğinde, 787.747’e yükseldi.

HAK-İŞ’e Bağlı Sendikalarımızda Durum
Hak İş’e bağlı sendikalar üye sayılarını artırarak yoluna daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu dönemde bir sendikamız Türkiye’nin en büyük ikinci sendikası ve diğer sendikamız Türkiye’nin üçüncü büyük sendikası olmuştur.  HAK-İŞ’e üye Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Finans-İş, Öz Orman-İş, Öz Ağaç-İş ve Medya-İş Sendikalarımız bulundukları işkollarında lider olmuştur. HAK-İŞ ve üye sendikaları, örgütlenmede yaşanan zorluklara rağmen büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam etmektedir.

Öz Gıda İş Sendikası gıda sektöründe çalışanların temsili için bir bütün olarak var gücüyle mücadeleye devam edecektir. Sendikamızın güçlendirilmesi için büyük bir görev bilinciyle çalışan ve her türlü özveride bulunan teşkilatımıza, örgütlenme uzmanlarımıza, işyeri sendika temsilcilerimize ve bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkürü borç biliyor, sendikasız bütün işçileri ÖZ GIDA İŞ ve HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.

Aşağıdaki linkten istatistik bilgilerinin tamamına ulaşabilirsiniz!
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230119-4.pdf
Yayımlanma Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe