ÖZ GIDA İŞ SENDİKASI GENEL KURUL İLANI

ÖZ GIDA İŞ SENDİKASI GENEL KURUL İLANI

Ana Tüzüğümüzün 15 ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince ÖZ GIDA İŞ SENDİKASI 15. Olağan Genel Kurulu, 11 Şubat 2023 Cumartesi günü Saat 09.00’da Soğuk Su Milli Parkı İçi Kızılcahamam / Ankara adresinde yer alan ÇAM Hotel’de aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı adreste, aynı gündemi görüşmek üzere 18/02/2023 Cumartesi günü aynı saatte toplanacaktır.
Ana tüzüğümüz gereği ilan olunur.
 
GENEL YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Yoklama ve Açılış
2. Divan Kurulunun Oluşumu
3. İstiklal Marşının Okunması
4. Komisyonların Seçimi
       a.Tüzük Tadil Komisyonu,
       b. Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu
       c. Kararlar Komisyonu
5. Genel Başkanın Konuşması
6. Misafirlerin Takdimi ve Konuşmaları
7. Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi ve Kabulü
8. Disiplin Kurulu Kararlarının Okunması, Müzakeresi ve Kabulü
9. Seçimler
         a. Genel Yönetim Kurulu,
         b. Genel Denetleme Kurulu,
         c. Genel Disiplin Kurulu,
         d. Üst Kurul (Hak-İş) Delegeleri,
10. Dilek ve Temenniler,
11. Kapanış
Yayımlanma Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı