​BİLGİLENDİRME

​BİLGİLENDİRME

Değerli üyelerimiz ve DOĞUŞ ÇAY çalışanları,

Bilindiği üzere DOĞUŞ ÇAY işyerinde başarılı bir örgütlenme süreci yaşanmış ve yetki için yeterli çoğunluk sağlanması üzerine Bakanlık tarafından sendikamız lehine çoğunluk tespit yazısı verilmiştir. Ancak DOĞUŞ ÇAY tarafından Anayasal bir hak olan sendikal örgütlenme bir türlü kabullenilememiş ve kötü niyetli olarak yetkisiz mahkeme olan İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde sendikamız yetkisine itiraz etmiştir.

İşverenin kötü niyetli olarak Ordu İş Mahkemesi yerine İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde dava açılmış olduğu öğrenilmesi üzerine hemen davaya cevap verilerek davanın yetkili mahkeme olan Ordu İş Mahkemesi’ne gönderilmesi talep edilmiştir. İstanbul 34. İş Mahkemesi tarafından yapılan 05.10.2021 tarihli duruşmada talebimiz kabul edilmiş ve yetkili Ordu İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. DOĞUŞ ÇAY tarafından her ne kadar süreç uzatılmaya çalışılsa da davanın bir an önce karara çıkması için her türlü gayret sendikamız tarafından gösterilmektedir.

DOĞUŞ ÇAY tarafından kötü niyetli olarak yetkisiz yerde davanın açılması süreci birkaç ay uzatmış olsa da yetkili Ordu İş Mahkemesi’nde dava kısa sürede sonuçlanacağı kanaatindeyiz. DOĞUŞ ÇAY, her ne kadar dava sürecini kötü niyetli olarak uzatmaya çalışılsa da er ya da geç Toplu İş Sözleşmesi masasına oturacak ve DOĞUŞ ÇAY çalışanları Toplu İş Sözleşmesi hakkından yararlanacaktır. Ayrıca süreçle ilgili olarak üyelerimiz sürekli olarak bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla,

Öz Gıda İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
Yayımlanma Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba