Uzaktan çalışma esasları belirlendi: Şirketler ve çalışanlar için değişecek?

Uzaktan çalışma esasları belirlendi: Şirketler ve çalışanlar için değişecek?

Pandemi döneminde evden çalışma kalıcı hale gelirse ayrı sözleşme imzalanacak.

Hüseyin GÖKÇE

İşçinin, işyeri dışında çalışma esaslarını düzenleyen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Özellikle pandemi döneminde sıkça başvurulan uzaktan çalışma eğer kalıcı hale gelecekse, işveren ile işçinin artık ‘uzaktan çalışma sözleşmesi’ imzalaması gerekecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı olarak yapılacak. Sözleşmede, işin tanımı, yapılma şekli, süresi, yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler yer alacak.

Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanacak. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenecek.

Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilecek. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak.

Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşu tarafından belirlenecek.

Yönetmelik bir süredir bekleniyordu
Düzenlemeyi dunya.com’a değerlendiren Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Okan Güray Bülbül, bu yönetmeliğin uzun süredir beklendiğini söyledi.

Normalde bu yönetmelik olmadan da uzaktan çalışıldığını ve bu sistemin Borçlar Kanunu ile genel hukuk kurallarına göre yürütüldüğünü kaydeden Bülbül, bundan sonra uzaktan çalışmanın bu yönetmelik esaslarına göre yapılacağını kaydetti.

Pandemi döneminde ağırlık kazanan evden çalışmanın kalıcı hale gelecekse mevcut iş sözleşmelerinin uzaktan çalışma sözleşmesine çevrilmesi gerekeceğini dile getiren Bülbül, bu kapsamda yeni işe alımlarda da yine uzaktan çalışma sözleşmesi imzalanması gerekeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Dünya
Yayımlanma Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba