İşçi Sendikalarının 2020 Yılı Temmuz Ayı Üye Sayıları Açıklandı

İşçi Sendikalarının 2020 Yılı Temmuz Ayı Üye Sayıları Açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İş kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. 

ÖZ GIDA İŞ YİNE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SENDİKASI
2020 Temmuz ayı istatistiklerine göre, sendikamız Öz Gıda İş, istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürerek 32.167 üye sayısıyla kendi iş kolunda Türkiye'nin en büyük emek hareketi olma konumunu devam ettirdi.

GIDA SANAYİ İŞ KOLUNDA OLAN DİĞER SENDİKALARIN ÜYE SAYILARI;

  • Şeker-İş: 11.590 üye (yüzde 1.84),
  • ÖZ GIDA-İŞ: 32.167 ÜYE (YÜZDE 5.09), 
  • Tek Gıda-İş: 28.516 üye (yüzde 4.52),
  • Gıda-İş: 1.739 (yüzde 0.28),
  • Tüm Gıda-İş: 67 üye (yüzde 0.02),
  • Hür Gıda-İş: 5 üye (yüzde 0.01)
  • Bağımsız Özgür Gıda: 14 üye ( yüzde 0.01)
SENDİKAYA ÜYE İŞÇİLERİN KONFEDERASYONLARA GÖRE DAĞILIMI
HAK-İŞ Konfederasyonu, 2020 yılı Ocak ayında 666 bin 303 olan üye sayısını 21 bin 487 artırarak yeni dönemde 687 bin 790'a yükseltti. HAK-İŞ'in üye sayısı KKTC Kamu-Sen'in üye sayısı (2 bin 643) da eklendiğinde 690 bin 433'e yükseldi. Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden HAK-İŞ, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor.

Buna göre sırasıyla;
TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 1.021.952
HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 687.790
DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 190.659
TÜM-İŞ (Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 5.414
ÜLKEM-İŞ (Ülkem İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 11.854
BAĞIMSIZ 28.496 olarak tebliğde yer aldı.

TOPLAM İŞÇİLERİN % 86,34’ü HALEN SENDİKASIZ…
2020 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam 14.251.655 kayıtlı işçiden 1.946.165'inin bir sendikaya üyeliği bulunuyor. En fazla üyeye sahip konfederasyon 1.021.952 işçi ile Türk-İş olurken, bunu 687.790 işçi ile Hak-İş takip etti. Diğer bir deyişle toplam işçilerin %13,66'sı sendikalı, %86,34’ü ise halen sendikasız olarak çalışmaktadır. 

HAK-İŞ'e bağlı 7 sendika da sektörünün lideri oldu.
İstatistiklere göre Ocak 2020'de 31 bin 095 üye sayısı ile Türkiye'nin gıda iş kolundaki en büyük işçi sendikası olan Öz Gıda İş Sendikası 2020 yılı Temmuz ayında da üye sayısını 1.072 artırarak üye sayısını 32.167’ye çıkardı ve Türkiye'nin gıda iş kolundaki en büyük işçi sendikası olma yönündeki liderliğini devam ettirdi.

Gıda İş Kolunun lideri olan Sendikamız Öz Gıda İş ile birlikte Genel İş Kolunda bulunan Hizmet İş Sendikası, avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık işkolunda örgütlü bulunan Öz Orman-İş Sendikası, ağaç ve kağıt işkolunda örgütlü bulunan Öz Ağaç-İş Sendikası, basın, yayın ve gazetecilik işkolunda örgütlü bulunan Medya-İş Sendikası, sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda örgütlü bulunan Öz Sağlık-İş Sendikası, savunma ve güvenlik işkolunda örgütlü bulunan Özgüvensen Sendikası kendi işkollarında birinci oldu. Konfederasyona üye 7 sendika, sektörünün lideri oldu.

Öz Gıda İş Sendikası gıda sektöründe çalışanların temsili için bir bütün olarak var gücüyle mücadeleye devam edecektir. Amacımız sendikasız bütün çalışanları sendikamız çatısı altında buluşturmaktır. Bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyor, sendikasız bütün işçileri ÖZ GIDA İŞ VE HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.

Aşağıdaki linkten istatistik bilgilerinin tamamına ulaşabilirsiniz!
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200730-4.pdf

Basın Bürosu
 
Yayımlanma Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe