İşçi Sendikalarının 2020 Yılı Ocak Ayı Üye Sayıları Açıklandı

İşçi Sendikalarının 2020 Yılı Ocak Ayı Üye Sayıları Açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İş kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. 

ÖZ GIDA İŞ YİNE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SENDİKASI
2020 Ocak ayı istatistiklerine göre, sendikamız Öz Gıda İş, 31.095 üye sayısıyla kendi iş kolunda Türkiye'nin en büyük emek hareketi olma konumunu devam ettirdi.

GIDA SANAYİ İŞ KOLUNDA OLAN DİĞER SENDİKALARIN ÜYE SAYILARI;

  • Şeker-İş: 11.073 üye (yüzde 1.76),
  • ÖZ GIDA-İŞ: 31.095 ÜYE (YÜZDE 4.97), 
  • Tek Gıda-İş: 28.264 üye (yüzde 4.52),
  • Gıda-İş: 1.701 (yüzde 0.28),
  • Tüm Gıda-İş: 53 üye (yüzde 0.01),
  • Hür Gıda-İş: 7 üye (yüzde 0.01)
  • Bağımsız Özgür Gıda: 15 üye ( yüzde 0.01)
SENDİKAYA ÜYE İŞÇİLERİN KONFEDERASYONLARA GÖRE DAĞILIMI
2019 yılı temmuz ayı verilerinden bugüne kadar 6 ay içinde Hak İş 8.101 üye kaybetmiş, DİSK ise 6.161 yeni üye kazanmıştır. Türk İş'in üye sayısı da 5.815 artmıştır.

Buna göre sırasıyla;
TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 1.018.092
HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 666.303
DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 184 bin 852
TÜM-İŞ (Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 4.013
ÜLKEM-İŞ (Ülkem İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 15.679
BAĞIMSIZ 28.954 olarak tebliğde yer aldı.

TOPLAM İŞÇİLERİN % 86,16’sı SENDİKASIZ…
2020 Ocak ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam 13.856.801 kayıtlı işçiden 1.917.893'ünün bir sendikaya üyeliği bulunuyor. En fazla üyeye sahip konfederasyon 1.018.092 işçi ile Türk-İş olurken, bunu 666.303 işçi ile Hak-İş takip etti. Diğer bir deyişle toplam işçilerin %13,84'ü sendikalı, %86,16’sı ise halen sendikasız olarak çalışmaktadır. 

Öz Gıda İş Sendikası gıda sektöründe çalışanların temsili için bir bütün olarak var gücüyle mücadeleye devam edecektir. Amacımız sendikasız bütün çalışanları sendikamız çatısı altında buluşturmaktır. Bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyor, sendikasız bütün işçileri ÖZ GIDA İŞ VE HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.

Aşağıdaki linkten istatistik bilgilerinin tamamına ulaşabilirsiniz!

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200131-18.pdf

Basın Bürosu