EFFAT Gençlik Komitesi Başkan Yardımcımız Özmutaf Endüstri 4.0 hakkında sunum yaptı

EFFAT Gençlik Komitesi Başkan Yardımcımız Özmutaf Endüstri 4.0 hakkında sunum yaptı

EFFAT Gençlik Komitesi Başkan Yardımcısı seçilen uzmanımız Aybüke Bengü Özmutaf, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb’te gerçekleşen 5. Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm Sendikaları Federasyonu Kongresinde ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

Özmutaf, moderatör olarak katıldığı kongrede,"Yeni Üretim Tarzlarının Sendikal Hayata Etkisi" konulu panelde Endüstri 4.0’ın sendikalar üzerindeki etkilerini anlattı.

Yaptığı konuşmada dünyanın dördüncü sanayi devrimini yaşadığı bu günlerde sendikaların gençleri ve gençlerin çalışma standartlarını etkileyecek teknolojik gelişmeleri öngörmeleri gerektiğini belirten Özmutaf, bu alana yapılan sosyal, ekonomik ve insana yapılan yatırımların büyük önem arz ettiğini belirtti.

Özmutaf konuşmasının devamında şunları söyledi;

Teknolojik gelişmelerin iş dünyasına etkileri genelde üç farklı başlıkla incelenmektedir; iş kaybı, üretim artışı ve yeni işlerin yaratılması. Dijitalleşme bazı iş alanlarını yok ederken bazılarının yeniden şekillenmesine neden olacaktır ve aynı zaman da yeni işlerin de ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu, Sanayi Devrimi için doğruydu ve şimdi ise Yapay Zeka ve Robotlaşmanın belirsizlikleri ile iş yaşamının doğasını temelinden değiştirme potansiyeline sahip Dördüncü Sanayi Devriminin ortasındayız.  

İŞ YAŞAMININ DOĞASI DEĞİŞİYOR…
Teknolojik gelişmeler beraberinde esnekleşmeyi getirmektedir. Esnekleşme ise beraberinde dinamizm, iş ve büyümeyi getirmektedir.

Ancak esnekleşme aynı zamanda belirsizlik demektir. Örgütlenmeye ilişkin belirsizlik, çalışma saatlerine ilişkin belirsizlik, işçi statülerine ilişkin belirsizlik… Bir platform için çalıştığınızda işçi mi sayılırsınız yoksa kendi işinde çalışan bir kişi mi sayılırsınız?
Eğer bizler çalışanları bu geçiş döneminde desteklemezsek yaratıcılıkları, yetenekleri ve iş hayatına katılabilme becerileri risk altında olacaktır.

GENÇLERİN TEKNOLOJİK DEĞİŞİMLERE ADAPTE OLABİLMELERİ SAĞLANMALIDIR
Sendikalar olarak, politika yapıcıları ve işverenleri meslek geliştirme kursları ile işçileri destekleyen programlar açmaları için teşvik etmeliyiz.

Bizler sendikalar olarak, iş dünyasındaki gençlerin teknolojik değişimlere adapte olabilmelerini sağlamalıyız. Gençlerin düzgün çalışma standartları temelinde güvenli bir iş çevresinde çalışabilecekleri kapsayıcı bir geçiş dönemi geçirmelerini sağlamalıyız.

Sendikalar, dijitalleşmenin gerektirdiği yeni haklar için toplu sözleşme süreçlerini kullanarak iş yaşam dengesini sağlamaya devam etmelidir.

Bunları yapabilmek için sendikalar aynı zamanda kendilerini yeniden şekillendirmelidir. Henüz platform çalışanları ve işverenleri sendikal hareketin içine dâhil olmuş durumda değildirler. Esnek çalışanlar sendikal için bir sendikaya katılmak pek kolay görünmemektedir. Esnek işçi çalıştıranlar ise toplu pazarlık masasına oturmak istememektedirler. Sosyal diyaloğun işlerliği dijital çağda da sağlayabilmeliyiz.

GELECEĞİN İŞİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN HENÜZ BAŞINDAYIZ
Sendikalardaki gençler sendikal yapının güncelliğini sağlamak konusunda önemli bir rol oynayabilirler. Gençler olarak bizler sendikal yapının güncellenmesini sağlama potansiyeline sahibiz. Sizlerden bu potansiyeli kullanmanızı rica ediyorum…
Bu değişimlerle mücadele edebilmek için kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bugüne kadar attığımız adımlar oldu. Dijitalleşme, Avrupa’nın da tüm dünyanın da sosyal ajandasının en üstünde yer almaktadır. Ancak şimdi ileriye bakmalıyız. Çünkü henüz hiç bir şey görmedik. Geleceğin işindeki yapısal değişikliklerin henüz yalnızca başındayız...

Basın Bürosu