Çocuk başına bin TL'yi aştı

Çocuk başına bin TL'yi aştı

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan kararname ile kadın istihdamını desteklemek amacıyla önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Yeni düzenleme ile dışarıdan alınan kreş hizmetlerindeki vergi istisnası yüzde 50'ye çıkarıldı ve çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutar 304 TL’den 1.015 TL’ye yükseltilmiş oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kadın istihdamına yönelik çok önemli bir düzenlemede hayata geçirildi.

KREŞ HİZMETİ VEREN İŞVERENE VERGİ İSTİSNASI
7103 sayılı Kanunla işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatleri gelir vergisinden istisna tutuldu.

YÜZDE 15'DEN 50'YE ÇIKARILDI
Kanunda, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15’i istisna edilmişken, Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran da yüzde 50’ye çıkarıldı.

AYLIK TUTAR BİN TL'Yİ AŞTI
Böylelikle çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutar 304 TL’den 1.015 TL’ye yükseltilmiş oldu.

Kaynak: YeniŞafak