Şahin, kadınlarımıza toplumda daha görünür ve güçlü oldukları bir dünya diliyorum

Şahin, kadınlarımıza toplumda daha görünür ve güçlü oldukları bir dünya diliyorum

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Şahin, mesajında şunları söyledi:

Tarih boyunca çalışma hayatında ve toplumsal hayatta aktif olarak yararlanmayan kadınlar, hayatın her alanında mücadele ederek hak ettikleri saygıyı kazandılar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de bu büyük mücadeleyi onurlandıran bir gündür. Ülkemizdeki kadın sorunlarının çözümünün eğitimden yasal düzenlemelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı açıktır. Ancak kadının yaratıcı gücünün, zekasının toplumsal yaşama yaptığı pozitif katkının fark edilme zorunluluğu artık yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü ülke olarak geleceğimiz bu farkındalıkla doğru orantılı olarak şekillenecektir.

Dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenerek kadınların özel oldukları, değerli oldukları gösterilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu yeterli değildir. Önemli olan kadınların toplumda layık oldukları saygınlığı kazanması, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik haklarını tam ve etkin şekilde kullanmaları ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların çözülmesi ve karar mekanizmalarında aktif rol oynamalarıdır.

Sadece anne ya da kız kardeş olmalarından dolayı değil, birey oldukları için kadınlara her zaman hak ettikleri değeri göstermek gerekmektedir. Türk kadını, tarihimizin en eski dönemlerinden içinde bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın merkezinde yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz feragat ve fedakarlıkların en yücesini yapmıştır. Ülkemizin Kurtuluş mücadelesinde ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda Anadolu kadınının oynadığı rol hafızalarımızdan silinmemektedir. Nitekim Atatürk, "Dünyada hiçbir milletin kadını, ‘ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim' diyemez" sözleriyle Anadolu kadının milli mücadelede oynadığı can alıcı rolü özetlemiştir.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ öncülüğünde her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. 155 bini aşkın kadın üyeye sahip bir sivil toplum kuruluşu olarak kadınların iş ve sosyal hayatını kolaylaştırmak için yapılacak çok şeyin olduğunun bilincindeyiz.

Kadınların çalışma hayatının her alanında var olmalarını sağlayabilmek için kendilerine güçlü şekilde destek olmaya ihtiyaç vardır. Bu destek ile birlikte kadınların hayatın her alanında olmalarının önündeki engeller birer birer kaldırılacaktır. Kadınların bu kıymetli mücadelesi sayesinde kazanılan bu anlamlı gün onlara armağan edilen bir gün değil, haklı bir kazanımdır. Bugün kadınları hayatın her noktasında görmek mümkün, fakat yeterli değildir. Bu sebeple, HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımız olarak kadınların iş ve aile yaşamını uyumlaştırmaları amacıyla birçok düzenlemenin hayata geçirilmesi için mücadele veriyoruz. Kadın çalışanlarımız için somut projeler hayata geçirerek kadınların karar almak mekanizmalarında aktif rol oynaması için birçok çalışmalar yürütüyoruz.

Kadınların şiddete maruz kalmadıkları, ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da artırdıkları, toplumda daha görünür ve güçlü oldukları bir dünya dileği ile tüm kadın üyelerimizin Dünya Kadın Emekçiler Gününü kutluyorum.

Basın Bürosu