Genel Kurul İlanı

Genel Kurul İlanı

Öz Gıda-İş Sendikası Bursa Şubesi 6.Olağan Genel Kurulu 10.02.2018 Cumartesi   günü Saat 10.00’da 1. Murat Cad. No:22 Çekirge Osmangazi/BURSA adresinde yer alan GÖNLÜFERAH OTEL’de aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
 
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı adreste, aynı gündemi görüşmek üzere 17.02.2018 Cumartesi günü aynı saatte toplanacaktır.
 
Ana tüzüğümüz gereği ilan olunur.
 
ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI
BURSA ŞUBE
YÖNETİM KURULU
 
 
Gündem                                             :
1.Yoklama ve Açılış
2.Divan Kurulunun Oluşumu
3.İstiklal Marşının Okunması
6.Yönetim Kurulu Adına Konuşma
6.Genel Başkanın Konuşması
6.Misafirlerin Taktımı ve Konuşması
7.Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
8.Yönetim Faaliyetlerinin kabul edilmesi
9.Seçimler
10.Dilek ve Temenniler
11.Kapanış