Stajyere 480 TL.

Stajyere 480 TL.

Hükümet, geçtiğimiz yıl başlatılan mesleki teknik eğitimde okuyan öğrencilerin çıraklık, işbaşı öğrenme ya da staj sürelerini ücretli gerçekleştirmelerine ilişkin düzenlemenin 2018-2019 yılında devamına ilişkin karar alırken, asgari ücretteki artış da ödenecek tutarı yükseltti.

10 ya da daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırıyor. İşletmelerde staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin alacağı miktar asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olmayacak. Buna göre, öğrencilerin alacağı tutar en az 480,93 lira olacak. Maaşların bir bölümünü devlet ödeyecek.

Kaynak: Takvim