HAK İŞ/ Öz Gıda İş'ten kadına şiddete hayır

HAK İŞ/ Öz Gıda İş'ten kadına şiddete hayır

Konfederasyonumuz Hak-İş’in “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” sebebiyle 81 ilde eş zamanlı düzenlediği etkinlik kapsamında Hak-İş Ankara ve Rize İl Başkanlıklarımız tarafından basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını, Ankara’da Ulus Heykel Meydanında Ankara Şube Kadın Komitesi Başkanımız Duygu Karakuş, Rize Şube Başkanlığımızda da Hak İş Rize İl Başkanımız Hasan Fehmi Bursalı yaptı.

Ulus Heykel Meydanında yapılan basın açıklamasına Hak İş Ankara İl Başkanımız Duran Çiçek, Kadın Komitesi Başkanımız Duygu Karakuş, Konfederasyonumuza bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile çok sayıda üyemiz katıldı.

Rize Şubemizde yapılan açıklamaya ise Hak İş Rize İl Başkanımız Hasan Fehmi Bursalının yanı sıra, Şube Başkan Yardımcılarımız Necdet Hacıosmanoğlu, Fatih Kandemir, Hizmet-İş Sendikası Rize Şube Başkanı Mehmet Alaca, Şube Başkan Yardımcıları Mehmet Temizkan, Burhan Avcı, Öz SağlıK-İş Rize Şube Başkanı Bahadır Mafratoğlu, Şube Kadın Komitesi Başkanımız Dilek Kansız, Şube Kadın Komitesi Başkan Yardımcıları Yasemin Dalkılıç, Elif Seymenoğlu ve Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Sendikalardan kadın üyeler yer aldı.

“Şiddete sessiz kalmayın! Şiddete ortak olmayın!” çağrısında bulunulan bildiride şunlar yer aldı.

"Tüm kesimler sorumluluk almalı"
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle şiddetin her türlüsüne hayır demek için toplanmış bulunmaktayız. Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma kadına yönelik şiddet olarak kabul edilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef kadına yönelik şiddet devam etmekte ve her üç kadından biri, fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılmaktadır. HAKİŞ olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanmaktayız.

İçişleri Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla oluşturulan KADES programını 2018’den bu bugüne kadar 2 milyon 758 bin 120 kadının indirdiğini ve 248 bin 473 ihbar alındı. Bu çalışmalar sayesinde geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikâyette bulunduklarını görüyoruz. Diğer taraftan kadına yönelik şiddet konusunda hukuki düzenlemeler yapılırken, bu düzenlemelerin toplumsal değer yargılarıyla örtüşmesi, onlarla çelişmemesi ve toplumsal dokuyu, özellikle de temel yapımız olan ailenin çözülmemesi için azami dikkatin gösterilmesi gereklidir.

“Bizim toplumumuzun mayasında şiddet yoktur”
Şiddet kavramının her alanda ortaya çıkmasına karşın daha çok aile ile birlikte anılmasının büyük bir hatadır. Aile ve şiddet kavramlarının bir arada kullanılmasını, neredeyse deyim haline gelmesini, kendi toplumumuzun tarihsel kültürü ve yaşam biçimi göz önüne alındığında çok doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bunu söylerken, halen bu anlamda yaşadığımız kimi problemleri görmemezlikten gelme veya öteleme gibi bir mantık yürütmüyoruz. Bizim toplumumuzun ve ülkemizin mayasında şiddet yoktur diyoruz. Toplumsal ve kültürel değerleri içselleştirmiş bir aile yapısında asla şiddet diye bir kavram veya olgunun söz konusu olması mümkün değildir. Kimi bireysel ve lokal yaşanmış negatif örneklerden yola çıkarak, bunu genelleştirmek veya toplumun bütününü kapsayan bir hastalık şeklinde sunmak, problemi çözmek yerine daha da derinleştirmek ve pekiştirmek hatta özendirici hale getirmek demektir.

"Şiddete sessiz kalmayın"
Şiddet kavramının çalışma hayatındaki yansımalarının da oldukça yaygın olduğunu görülmektedir. Kadına yönelik şiddete karşı ‘Şiddete sıfır tolerans’ yaklaşımı, bir devlet politikası haline gelmelidir. Yapılan çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir. Toplumsal değerlerimiz bugünümüzün ve geleceğimizin teminatıdır. Şiddeti bertaraf etmede toplumsal değerlerin önemine ve gücüne inanıyoruz. İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak, insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur. HAKİŞ bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için yoğun çalışmalarda bulunmaktadır. Şiddetin artık hayatımızdan tamamen çıkması için devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tek tek fertler olarak gelin birlikte mücadele edelim.

Tüm kamuoyuna ‘Şiddete sessiz kalmayın! Şiddete ortak olmayın!’ diyoruz. HAKİŞ Kadın Komitesi olarak; dün olduğu gibi bugün de; kadınların insan haklarının ihlallerine yol açan her türlü davranışa, tutuma karşı, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelemizi etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Basın Bürosu
 
Yayımlanma Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma