Öz Gıda İş Sendikası Başkanlar Kurulu Kararları

Öz Gıda İş Sendikası Başkanlar Kurulu Kararları

30 Haziran 2020 tarihinde Mersin Yeşilovacık Eğitim Tesislerinde yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısında öncelikli ve acil olarak kıdem konularını müzakere edilmiş ve koronavirüs (Covid-19) pandemisinin örgütlü olduğumuz işyerleri başta olmak üzere gıda sektöründeki yansımaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Öz Gıda İş Sendikası olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi süresince işverenlerimiz ve üyelerimiz ile bütünleşerek Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir süreci başarı ile yönettik. Bu süreçte büyük bir özveri ile çalışarak ülkemizin gıda ihtiyacını karşılayan üyelerimize ve desteğini esirgemeyen işverenlerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. 

2- Kıdem tazminatı konusunda temel görüşümüz, Konfederasyonumuz Hak İş’in de temel görüşü olan ve birçok kez kamuoyuna da deklare edilen; sosyal taraflarla müzakere edilerek mevcut hakları güvence altına alan ve güçlendiren bir sistemin hayata geçirilmesidir. Kıdem tazminatı sorununun sosyal diyaloğun ve katılımcılığın esas alındığı bir yaklaşımla çalışanların lehine çözüm için bütün sosyal tarafların ve hükümetin sorumluluk ve ciddiyetle gayret göstermesi gerektiği kanaatindeyiz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın konu ile ilgili olarak, sosyal tarafların süreçlere tam katılım sağlaması ve ortak akıl ve mutabakatıyla bir çözüm bulunması yaklaşımını son derece önemsiyoruz ve kıymetli buluyoruz.
 
Mevcut kıdem tazminatı sisteminde; çalışanların büyük kısmının kıdem tazminatına erişememesi, kıdem tazminatı tavan uygulaması ve kıdem tazminatını hak etmek için işyerinde asgari bir yılı doldurma zorunluluğu gibi, çalışanlar aleyhine büyük mağduriyet ve haksızlıklara yol açan, çalışma barışına bozan birtakım şartlar bulunmaktadır. Sendikamız, istisnasız olarak; kıdem tazminatının mevcut haliyle her bir çalışan için güvence altına alınmasını, kıdem tazminatı tavanı ve bir yıl çalışma şartının kaldırılmasını, çalışanlar lehine haksızlık ve adaletsizliğin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesini talep etmektedir. Ayrıca yönetiminde işçi konfederasyonlarının da söz sahibi olacağı, devlet garantisine sahip olan özerk bir fonun oluşturulması konusunda sosyal taraflarla birlikte hareket edilmesini önemsemektedir.
 
Her hal ve şartta;
İşçilerin mevcut kazanılmış hakları olan bir tam hizmet yılı için 30 günlük ücretleri tutarındaki (% 8.33) kıdem tazminatı ödemesi vazgeçilmez hakkımızdır. Hiçbir şekilde geriye götürülemez. Mevcut hakları geriye taşıyacak, üyelerimizin kazanılmış haklarına halel getirecek hiçbir yaklaşımın hiçbir düzenlemenin yanında olmayacağımızı kararlılıkla belirtiriz.
 
3- Toplu iş sözleşmeleri, yaşadığımız salgın sürecinde gayet iyi bir şekilde yönetilmiştir. Toplantılar ve müzakereler için dezavantajlı olan bu süreçte, video konferans yöntemiyle toplantılar gerçekleştirilerek toplu iş sözleşmeleri zamanında tamamlanmış ve üyelerimizi mağdur etmeyecek şekilde sonuçlandırılmıştır. 

4- Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yüz yüze eğitim yapma imkânı kalmadığından eğitimlerin bu süre zarfında internet üzerinden yapılması kararlaştırılmış, bunun için teknik altyapının geliştirilerek hazırladığımız eğitim videolarının üyelerimize Youtube ve diğer sosyal medya kanalları yoluyla ulaştırılması hedeflenmiştir. 

5- Sendikamız Şube Başkanlıkları bünyesinde “Gençlik Komitelerinin” oluşturulması ve sendikal faaliyetlerin gençlerin daha fazla katılımını sağlayacak şekilde yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
Yayımlanma Tarihi: 1 Temmuz 2020 Çarşamba