Öz Gıda-İş MESYEB, Yıldız Holding yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi!

Öz Gıda-İş MESYEB, Yıldız Holding yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi!

Öz Gıda İş Mesyeb olarak Yıldız holding yöneticilerini, Yıldız Holding’e bağlı iş yerlerinin yönetimlerini mesleki yeterlilik konusunda bilgilendirmek ve ocak ayı içerisinde yaptığımız ilk mesleki yeterlilik belgesi sınavları sonucunda belge almaya hak kazanan adayların belgelerini teslim etmek için Yıldız Holding’de bir toplantı gerçekleştirdik. 
 
17 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantıya, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Genel Başkanı Mehmet Şahin, TÜGİS Genel Sekreteri Kaan Sidar,  Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Öz Gıda İş MESYEB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çukutli, Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Abdulhalik Damar, Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İnce, Pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, Yıldız Holding Çikolata Grup Başkan Yardımcısı Kadir Kamadan, Yıldız Holding Unlu Mamuller Grup Başkan Yardımcısı Nazmi Civil, Pladis İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman, MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, HAK İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner,  Mesyeb Kalite Yönetim Temsilcimiz Sinan Özenç Dalgıç, Belgelendirme Birim Sorumlumuz Ekin Mutlu, belgelendirme yaptığımız  mesleklerde üretim yapan işletmelerin insan kaynakları müdürleri ile fabrika ve üretim müdürleri katıldı.
 
“Öz Gıda İş Sendikasina Teşekkür Ediyorum”
 
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali ÜLKER, Sektördeki eğitimli işçiler, biz işverenler için verimlilik ve işin kalitesi bakımından çok önemlidir. Yıllar geçtikçe her meslek ve iş kolunda olduğu gibi gıda sektöründe de global anlamda beklentiler artmaktadır” dedi.  
 
Yeniliklerden haberdar olup bunlara uyum sağlamak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz diyen Ülker,  “Bu bağlamda Öz Gıda İş Sendikası’nın bünyesindeki bulunan MESYEB, işveren sendikası TÜGİS ortaklığıyla işçi-işveren sosyal diyaloğunun en güzel örneği olarak kurulmuştur. Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyonu Kurumu tarafından akredite edilmiştir. Merkez, üretim sürecinde çalışanların yetkinliklerinin belgelendirilmesini amaçlamaktadır ve kalifiye iş gücünün oluşumuna fayda sağlayacaktır. Eğitimli ve donanımlı işçiler bizlere kaliteli ürünler üretip verimliliğimizin devamını sağlarken, kendileri de işlerini en memnun seviyede sürdürüp, bu alanda özgüvenli birer çalışan olmaktadırlar. Sosyal diyaloğu en kaliteli düzeyde hayata geçiren Öz Gıda İş Sendikası’na teşekkür ediyorum ve çalışmalarımızın devamlılığını diliyorum.” dedi.
 
Çağdaş Dünyaya Uyum Sağlayıp Yenilikleri Yakalamalıyız

Genel Başkanımız Mehmet Şahin, “Genel sendikacılıktan bahsedilecek olunursa, çağdaş dünyaya uyum sağlarken tüm yenilikleri takip edip sendikamız için en iyi vizyon ve misyonu belirlememiz gerektiğini söyleyerek, “Öz Gıda İş Sendikası’nın bu yönüyle örnek olarak bugün istediği yerde bulunması ve hedefinin sürekli daha iyisi olmasının en önemli katkılarından biri de işverenlerle yürüttüğümüz uyumlu çalışmalarımızdır” dedi.
 
Sendikalaşma çalışmalarının artmasının ülkelerin refah seviyesi ve verimlilikleriyle doğru orantılı bir şekilde gelişmekte olduğunu söyleyen Şahin, “bu konuda somut bir örnek verilecek olursa İskandinav ülkelerindeki sendikalaşma oranı bir hayli yüksektir. Verimliliği yüksek ülkelerde sendikalar, işverenler ve devletlerin birlikte hareket ederek çalışmalarını sürdürmesinin süreçleri daha kolay hale getirmesi gelişimi hızlandırmaktadır. HAK İŞ Konfederasyonu olarak başlangıçtan günümüze AB sürecini desteklemekteyiz. ABye üye bir devlet olmasak bile, AB standartlarına ulaşıp bu standartları geçmek üzerine belirli hedefler koyuyoruz. Uyum süreci için en önemli yollardan biri ise sektörü ilgilendiren AB projelerine katılım sağlayıp neler yapılabilir ya da bu çalışmaları ülkemizde nasıl uygulayabiliriz sorularına cevap bulmaktır. Bu konuda Türkiyenin en önde gelen sendikası olduğumuzu belirtmek isterim. Öz Gıda İş Sendikası olarak, gıda sektörünün insan sağlığı ve yaşamı açısından öneminin farkındayız, bu sektörde çalışanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasının zorunluluğunu tekrar belirtmek isterim” diye konuştu.
 
MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman “Bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, yetkinlikleri ölçülmüş kişilerce icra edilmesi kavramının yeni değil bizim topraklarımızda Ahilik sistemine dayandığını biliyoruz ve 2006 yılında AB Uyum Yasaları ile birlikte ülkemize tekrar kazandırmaya çalıştığımız mesleki yeterlilik sisteminin gereklili ini gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. MYKnın kuruluşu da bu sisteme bağlı olarak işçi, işveren ve devlet ortaklığıyla meydana gelmiştir” dedi.
 
MESYEB 8 meslekte belge vermek için yetkilendirildi

Ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik çalışmaları ile kuruluş sürecine ilişkin bir bilgilendirmede bulunan İşletme Müdürümüz Aybüke Bengü Özmutaf, “8 meslekte belge vermek için yetkilendirilmiş bir belgelendirme merkezi olarak, hem işçi ve hem de işverene katkı sağlamaktayız.  Kurmuş olduğumuz bu sistem aracılığıyla operatörler mesleklerinin bir tanımına ve mesleklerindeki yetkinliklerini ispatlayan ulusal ve uluslararası alanda geçerli bir belgeye sahip olabilmektedirler. Diğer taraftan bakacak olursak da, işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyan kişilerin istihdam edilmesi işverenin elinin kolaylaştırmaktadır” bilgisini verdi.
 
“143 Meslek dalında belge zorunluluğu getirilmiştir”

“MYKnın kuruluşunda, ulusal meslek standardı ve yeterliliklerin hazırlanması ve yayınlanmasında MYK tek başına değil mesleki yeterlilik sistemini kurmaya ve yürütmeye haiz kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerle birlikte çalışmaktadır diyen MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, “Ülkemizde bir süredir ortaya çıkan Ne iş olsa yaparıminancını kırmamız gerekiyor. Herkes uzman olduğu mesleklerde işini yerine getirirse verimlilik sağlanır. Bizler de bu yüzden sınav ve belgelendirme işlemlerini en disiplinli şekilde yürütmekteyiz” dedi.

Ordukaya, “2014 yılındaki iş kazalarından sonra mesleki yeterlilik belgeleri hayatımıza girdi. Bugün itibariyle toplam 143 meslek dalında bu belgeler zorunlu hale getirilmiştir. Son çıkan cumhurbaşkanı kararıyla bu sayı MYK tarafından 226 mesleğe kadar çıkarılabilmektedir. Devlet bir taraftan zorunluluğu hayata geçirirken işveren için teşvik ve ödüllerin yanı sıra cezai yaptırımları da masaya koymuştur. İş müfettişleri ile yapılan denetimler sonucu mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan işçi çalıştırmanın cezai yaptırımı bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Toplantı, Ocak ayı içerisinde Önem Gıda´da gerçekleştirmiş olduğumuz Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim Operatörü sınavını başarıyla tamamlayan ve mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan 13 operatörümüzün belgelendirme töreniyle son buldu.
 
Basın Bürosu