İşçi-patron anlaşmazlığı 1 saatte çözülecek

İşçi-patron anlaşmazlığı 1 saatte çözülecek

14 milyon işçiyi ilgilendiren yasa tasarısının ilk Meclis'te 9 maddesi kabul edildi. Tasarıya göre işçi ve işveren anlaşmazlığı için dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen eğitimler de pazartesi günü başlayacak.

Uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen eğitimler pazartesi başlıyor.

Türkiye'de sigortalı 14 milyona yakın işçi ve 1 milyon 750 bine yakın işyeri bulunuyor. İşçi ile işveren arasında işler her zaman yolunda gitmiyor. Bazı konularda anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Bu durum daha çok kıdem, ihbar tazminatı, izin ve fazla mesai alacaklarından kaynaklanıyor. İşçi isteyip, işveren de diretince konu İş Mahkemelerine gidiyor.

Posta’nın haberine göre İş Mahkemelerindeki davalar da en az 1 yıl sürüyor. 3-4 yıl çözülemeyen davaların olduğu biliniyor. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre; mahkemelerde iş uyuşmazlıklarıyla ilgili 600 bine yakın dosya var. Şimdi yıllarca süren, çalışanı ve patronu zor durumda bırakan anlaşmazlıkların kısa sürede çözülmesi için yeni bir düzenleme geliyor. Düzenlemenin en önemli kısmı 'arabuluculuk' makamını zorunlu hale getirmesi.

Zorunlu hale gelecek
Peki yeni yasa ne getiriyor? 2012'den itibaren faaliyet gösteren arabulucuya başvurmak şu anda isteğe bağlı. Arabulucular, tarafları 1-2 günde anlaştırarak, yıllar alan anlaşmazlıkları kısa sürede çözüyor. Yeni sistemle taraflar önce arabulucuya başvuracak. Bu zorunlu olacak. Arabulucuya başvurmadan açılan dava reddedilecek. Bu yolla mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi, yıllarca süren dava nedeniyle işçi mağduriyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Aynı gün hatta 1 saatte
Yakında yürürlüğe girmesi beklenen yasayla; işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar 1 günde hatta birkaç saatte sonuçlandırılacak. Anlaşmazlığın çözümü için arabulucuya en fazla 4 hafta süre verilecek. Bu sürede anlaşma sağlanırsa arabuluculuk ücreti işçi ve işveren tarafından eşit bir şekilde ödenecek. Sorun arabulucu aracılığıyla çözülemezse İş Mahkemesi'nde dava açılabilecek. Davanın iki hafta içinde açılması da zorunlu hale getirilecek.

İstisnası var
Dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunlu ama bunun bazı istisnaları da olacak. İş kazası veya meslek hastalığı kaynaklı maddi-manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında arabulucuya gitme zorunluluğu olmayacak.

Eğitim pazartesi günü başlıyor
Uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen eğitimlere Adalet Bakanlığının belirlediği kurumlarda 9 Ekim Pazartesi günü başlanacak.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği" kapsamında uzlaştırmacılara zorunlu eğitim getirildi. Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Türkiye'de ilk kez hayata geçecek uygulama için 15 kuruma eğitim izni verdi.

Eğitim iznine sahip kurumlar arasından Türkiye Barolar Birliği, Ankara, Bahçeşehir, Dokuz Eylül, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Başkent, Selçuk, Yaşar, Ankara Sosyal Bilimler ile İstanbul Ticaret üniversiteleri bulundukları kentlerin haricinde ülke genelinde eğitim verebilecek. İstanbul Şehir, Özyeğin ve İstanbul Bilgi Üniversitesine İstanbul, İnönü Üniversitesine Malatya ve Sakarya Üniversitesine ise Sakarya'da eğitim izni çıkarıldı.
Hafta içi ve sonu yapılabilecek eğitimler, onarıcı adalet, onarıcı adalet programlarında mağdur fail uzlaştırması, alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim, müzakere teknikleri, uygulama eğitimi ve ceza adalet sistemi konularını kapsayacak. Uzlaştırmacı eğitimi, 36'sı teorik, 12'si uygulamalı olmak üzere en az 48 ders saatinden oluşacak. Günlük eğitim en fazla 8 saat yapılabilecek. Eğitim grupları ise en fazla 30 kişiden oluşacak. Bu sayıdan daha fazla kişiden oluşan gruplar için Alternatif Çözümler Daire Başkanlığından izin alınması gerekecek.

Eğitimi tamamlayanlara eğitim kuruluşlarınca katılım belgesi verilecek. Uzlaştırmacı eğitimini bitirenler, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yazılı sınava alınacak.

Uzlaştırmacı sınavı Ocak ayında
Sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve uzlaştırmacı olarak görev yapabilecek. Eğitimlere katılmayan ve sınavda başarı elde edemeyenler uzlaştırmacı olamayacak. Uzlaştırmacılar, istedikleri ağır ceza mahkemesi ve cumhuriyet başsavcılığı yargı çevresinde görev üstlenecek.

Eğitimler, izin verilen kuruluşlarca 9 Ekim'de verilmeye başlanacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ocak ayı içerisinde yazılı sınav yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde ise 2018'de ikinci bir sınav düzenlenebilecek. Mevcut görev yapan 17 bin 400 uzlaştırmacının görevi, yeni uzlaştırmacıların belirlenmesinin ardından sona erecek.

Kimler uzlaştırmacı olabilecek?
Avukatlar, hukuk fakültesi mezunları ve hukuk öğrenimi alanlar uzlaştırmacı olabilecek. Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun olanların uzlaştırmacı olmaları için zorunlu hale getirilen eğitime katılabilmeleri için üniversite eğitimi döneminde anayasa hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, hukuk başlangıcı, hukuka giriş, hukukun temel kavramları, temel hukuk, ticaret, iş ve borçlar hukuku derslerinden en az 2'sini almış olmaları şartı aranacak.

Uzlaştırmacının görevi
Özellikle Avrupa ve ABD hukukunda sıkça başvurulan bir kurum olan uzlaşma ve uzlaştırmacılık, birçok konudaki uyuşmazlığı yargı yoluna gitmeden çözümlemeyi amaçlıyor. Cumhuriyet savcısı veya mahkemece görevlendirilen hukuk öğrenimi görmüş kişi veya cumhuriyet savcısı ya da mahkemenin isteği üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatlardan oluşan, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten kişiler, uzlaştırmacı olarak görev yapıyor.

Kaynak: YeniŞafak