Genel Başkanımız Mehmet Şahin, Zagreb’te EFFAT Genel Kuruluna Hitap Etti

Genel Başkanımız Mehmet Şahin, Zagreb’te EFFAT Genel Kuruluna Hitap Etti

Genel Başkanımız Mehmet Şahin, EFFAT Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, daha adil ve demokratik bir Avrupa elde edebilmek için sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımını sağlamanın esas olduğunu söyledi. Şahin, “İşçiler için demokrasi ve sosyal adalete, kaliteli işlere ve yüksek ücretlere, kadın-erkek eşitliğine dayalı, daha adil bir Avrupa’nın mümkün olduğuna inanmaktayız” dedi.

Genel Başkanımız Mehmet Şahin, Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’te 6-7 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen EFFAT Genel Kuruluna katıldı. EFFAT Genel Kurulunda, Genel Başkanımız Mehmet Şahin’e, Genel Başkan Yardımcımız Halil Çukutli, Kadın Komitesi Başkanımız Eda Güner ve Dış İlişkiler Uzmanımız Aybüke Bengü Özmutaf eşlik etti.

Genel Kurula hitaben konuşmalarını gerçekleştiren Genel Başkanımız Mehmet Şahin, “Türkiye’nin tarihi Avrupa tarihinin bir parçasıdır ve 1963’ten bu yana tam üyelik taahhüdü alan bir ülkedir. Türkiye 19. yüzyıl ortasından beri Avrupa ve modernizasyon politikası izlemektedir.” dedi.

Jeostratejik konumu, güvenlik tercihleri ve ekonomik yapısı düşünüldüğünde Türkiye’nin ve Avrupa’nın geleceğinin ortak olduğuna dikkat çeken Şahin, Bu ortak gelecekte Avrupa birliği inşasının Türkiye ’siz, Türkiye’nin de Avrupasız olamayacağını ifade etti.

Şahin konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi,

Kadın-Erkek Eşitliğine Dayalı Daha Adil Bir Avrupa’nın Mümkün Olduğuna İnanmaktayız
Avrupa Birliği küresel öncü bir aktör olma sorumluluğunu ancak Avrupalı yurttaşların somut beklentilerini karşılayarak ve dünyadaki gelişmelere yenilikçi bir istikrar ve barış odağı olma niteliğiyle yön vererek yerine getirebilir. AB; 21. yüzyılın gerektirdiği esnekliğe sahip, yurttaşlar için daha güvenli, adil, eşit ve özgür yaşamı güvence altına alan, çok kutuplu dünya düzeninde genişlemeye ve küresel etki alanını pekiştirmeye olanak sağlayan sağlıklı ve açık bir yapıya ulaşmalıdır. AB’nin ortak sorunların değil, ortak çözümlerin kaynağı olarak görülmesi ancak bu şekilde mümkündür.

Daha adil ve demokratik bir Avrupa elde edebilmek için daha güçlü ve yaygın bir sosyal diyalog mekanizması işletmek ve bu sürece sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımını sağlamak esastır. İşçiler için demokrasi ve sosyal adalete, kaliteli işlere ve yüksek ücretlere, kadın-erkek eşitliğine dayalı, daha adil bir Avrupa'nın mümkün olduğuna inanmaktayız.

Aşırı Sağın Yükselişi, Avrupa’da 70 Yıllık Barış ve Huzur Ortamını Tehdit Ediyor
Malumunuz üzere; Avrupa ve Amerika kıtasında yükselen milliyetçi ve şovenist söylemlerin artması, sağ eğilimlerin ve popülist iddiaların öne çıkması dünya barışını tehdit etmektedir. Aşırı sağın yükselişi, Avrupa’da 70 yıllık barış ve huzur ortamının korunmasında büyük katkısı olan AB’nin geleceği açısından da önemli tehditlerden biridir. Öz Gıda İş olarak; demokrasi, insan hakları, çoğulculuk, “farklılık içinde birlik” ilke ve değerlerini içinde barındıran Avrupa birliğinin demokrasiyi ve demokratik ilkeleri, sendikal hakları ve kadın haklarını savunmak, hukukun üstünlüğünü desteklemek, nefret konuşmalarına sıfır tolerans, demokratik katılımı iyileştirme ve insan haklarını muhafaza etmek, sendikaların ve sivil toplumun halkın çıkarı doğrultusunda mücadele etme önceliklerini benimsemeye devam edeceğine inanmaktayız.

Avrupa Değerlerini Koruyan Toplumun Beklentilerine Yanıt Veren Öncelikleri Kararlılıkla Savunmalıdır
Ayrıca; daha adil ve daha iyi bir Avrupa için bütün ülkeler; dijital çağa uyum ve öncülük, yeni teknolojilere uygun istihdam politikaları yaratma, iklim değişikliği ile mücadele ve yenilenebilir enerjiye geçiş, sosyal güvenlik ve emeklilik sistemlerinin reformu, göç ve sığınmacı politikaları, siyasette aşırı popülist akımlara karşı Avrupa değerlerini koruyan ve toplumların değişen beklentilerine yanıt veren öncelikleri daha yüksek sesle ve kararlılıkla savunmalıdır.

AB-Türkiye ilişkileri tarihsel derinlik, güncel ortaklık ve gelecek kazanımlarını içerir. Kısa vadeli, dönemsel sorunlar ilişkilerin stratejik dokusu ve şekillenmekte olan yeni küresel düzende gelecek vizyonunun önüne geçmemelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle ortak Avrupa Birliği’ne olan inancımızı tekrar ifade ediyorum. Öz Gıda İş Sendikası olarak bu doğrultuda aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. EFFAT’ın yeni Genel Sekreteri başta olmak üzere kurullara yeni seçilen tüm arkadaşlara başarılar diliyor ve kongreyi selamlıyorum.

Basın Bürosu