2019 yılı Yeşilovacık-Mersin Eğitim Programımız tamamlandı

2019 yılı Yeşilovacık-Mersin Eğitim Programımız tamamlandı

Sendikamız Öz Gıda İş; 17 Ağustos 2019 tarihinde Yeşilovacık-Mersin Eğitim Tesislerinde başlattığı 2019 yılı eğitim programını 18 Ekim 2019 tarihinde sonlandırdı.

Toplamda 625 üye ve temsilcimizin faydalandığı 54 gün süren eğitim programı süresince; Karaman, Ankara, Gebze, Çorlu, Sakarya, İstanbul I Nolu, Bursa Şubelerimiz, ESK ve Tarım Kredi Yem Fabrikaları ve en son Genel Merkeze Bağlı İşyerleri (Aynes Gıda, Tariş, Ajinomoto, Marmara Bölge, Örgen Gıda, Van Devlet Hastanesi, Denizli ESK) olmak üzere 9 ayrı grup bu eğitimden faydalandı.

Eğitim süresince Genel Başkan Yardımcılarımız Tevfik Ali Hançeroğlu ve Sultan Murat Karadağ ve Şube Yönetimlerimiz temsilci ve üyelerimizin yayında yer aldılar.

Eğitim programının son haftasında da üyelerimizi yalnız bırakmayan Genel Başkan Yardımcılarımızdan Sultan Murat Karadağ, üyelerimize hitaben yaptığı konuşmasında, çalışma hayatındaki son gelişmeler ve sendikamızın sürdürdüğü eğitim çalışmalarını değerlendirdi. Konuşmasının devamında, sendikaların kurumsal varlığını sürdürebilmelerinin taşıdığı ahlaki ve entelektüel değerlere, sendikalara hayat veren kişilerin bilincine, eğitimine ve onların dünya vizyonuna bağlı olduğunu anlattı.

Sendikaların çalışanların ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana gelen tüzel kişilikler olduğunu söyleyen Karadağ, “sendikalar daha donanımlı ve daha dinamik bir teşkilat yapısı oluşturmak zorundadır. Temsilcilerimiz de burada edinecekleri bilgilerle her yönden oldukça donanımlı ve bilgili hale gelecek, işyerlerinin ve çalışanların sorunlarının tespiti ile çözümüne katkıda bulunabilecek, tüm bunların sonucunda temsil ettikleri sendikanın önem ve başarısını arttırarak çok daha kaliteli hizmet sunacaktır. İyi bir eğitim temeli nitelikli insanları, nitelikli insanlar da verimliliği artırır. Bunu biliyoruz ve çok önemsiyoruz. Üyelerimizin gelişimi için farklı alanlarda eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Hançeroğlu, “Temsilciler sendikacılığın gelişiminde hayati derecede önemli kişilerdir”

Özellikle işyeri temsilcilerimizin demokratik, katılımcı ve çağdaş sendikacılığın gelişiminde hayati derecede önemli kişiler olduğu belirten Genel Başkan Yardımcımız Tevfik Ali Hançeroğlu, “Temsilcilerin temsil ettikleri sendikalarla işyerindeki çalışanların arasında oynadıkları köprü göreviyle, sendikaları kurumlarının ve üyelerinin nezdinde bütünüyle temsil ederler. Bu yönüyle temsilciler, sendikanın işyerindeki zafiyetini ya da etkinliğini belirleyen kişilerdir.

Bu bağlamda hazırlanan eğitim programımız ile; sendikanın değer ve ideallerinin savunucuları olan temsilci kadroları başta olmak üzere, temsilci adayı olan tüm sendika üyelerine kanun, mevzuat, etkili iletişim ve liderlik gibi önemli bilgiler yanında boş zamanlarda düzenlenen etkinlikler ile üyelerimizin tüm yılın yorgunluğu bir nebze olsun üzerinden atmalarına vesile olmaktadır” diye konuştu.

Eğitimin İçeriği;

60-70 kişilik gruplar halinde birer haftalık süreyle yapılan eğitimler süresince “İş sağlığı ve güvenliği genel tanımları, sendikal örgütlülüğün önemi, toplu iş sözleşmesi ve temel bilgiler, sendika temsilci ve yöneticilerinin çalışma ilkesi ve görevleri, güncel gelişmeler ışığında işçilerin sorunları, sendikal aidiyet, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, ikramiye, ilave tediye, gece çalışması, kıdem tazminatı, işsizlik ücretleri, işsizlik sigortası, malullük sigortası, ölüm sigortası, ücretli izin, analık izni ve iş kanunu” konularında Eğitim ve Mevzuat Daire Başkanımız Mustafa Erdoğan tarafından eğitimler verildi. Ayrıca Kadın Komite Başkanımız Eda Güner de MESYEB’in faaliyetleri ve hedefleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitim Sertifikaları Verildi

625 katılımcının takip ettiği program sonunda sendikamız üyelerine sertifikaları, Genel Başkan Yardımcılarımız ve Şube Başkanlarımız tarafından takdim edildi.

Basın Bürosu