DİSK Gıda İş Sendikası Şehir Eşkıyalığı yapıyor

DİSK Gıda İş Sendikası Şehir Eşkıyalığı yapıyor

DİSK Gıda İş yöneticileri bazı belediyelerde seçimi CHP'nin kazanmasını fırsat bilerek işyerlerini taciz etmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’ye geçmesinin ardından, DİSK Gıda İş yöneticileri, CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını kullanarak prokovatif bir girişim başlattı. İstanbul Halk Ekmek Fabrikasında çalışan işçi kardeşlerimize Öz Gıda İş'ten istifa ederek DİSK Gıda İş'e geçmeleri için telkin ve hayali vaatlerde bulundular.

İstanbul Büyükşehir belediyesini artık CHP’li Ekrem İmamoğlu kazandı. Bütün Ak Partilileri işten çıkartacak o yüzden sendikayı da değiştireceğiz ve bu işyerine Gıda İş sendikası girecek” yalanı ile belediye içerisindeki yandaşlarıyla beraber kandırıp birkaç çalışanı üye yapan DİSK Gıda İş sendikası, bu sefer “benim içeride üyem var, bu üyelerimle görüşmek benim anayasal hakkım” iddiasıyla halk ekmek yöneticilerinin üzerinde baskı kurmak suretiyle işçilerle görüşme talebinde bulundular. Bu girişimin haberini alan sendikamız buna karşı çıkmış ve yetkili kişilere ilgili yasayı hatırlatmıştır.

Bunun üzerine görüşme taleplerine olumlu cevap alamayan DİSK Gıda İş bu sefer 8-10 kişilik bir grupla fabrika önüne gelerek, “artık siyasi parti değişti göreceksiniz bütün AKP’li işçiler işten çıkartılacak, buradaki sendikayı da göndereceğiz” söylemleriyle temsilci ve üye arkadaşlarımızı kışkırtmaya çalışmışlar, kaos ve kargaşa içeren prokovatif davranışlar sergileyerek adeta şehir eşkıyalığına soyunmuşlardır.

İşçi sendikaları işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek ve mümkünse de örgütsüz işyerlerini örgütlemek amacıyla kurulan örgütlerdir. Sendikaların amaçlarını gerçekleştirebilmeleri öncelikle yeterli üye sayısına ulaşmalarına, devamında işverenle toplu iş sözleşmesi imzalamalarına bağlıdır. Hukuk sistemimiz sendikaların toplu iş sözleşmesi imzalayabilmelerini birtakım şartlara bağlamıştır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bir sendikanın toplu iş sözleşmesi imzalayabilmesi için iki barajı geçmesini şart koşmuştur. Bunlar işkolu ve işyeri barajları. Barajların aşılması sendikaların üye kazanmalarına bağlı olduğundan, işçilerin sendikal özgürlüklerinin korunması özel önem taşımaktadır.

Ayrıca, bir sendikanın bir işyerinde toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için önce o sendikanın yetkili bir sendika olması lazım. İşkolu barajı sendikanın o işkolunda çalışan işçilerin en az % 1'inin kendi üyesi olmasını aramaktadır. Böylece sendikanın ülke çapında az da olsa bir temsil gücüne sahip olması istenmektedir. Kaldı ki Gıda işkolunda 700 bine yakın çalışanın olduğu bir yerde 1.500 üyeye sahip DİSK Gıda İş’in 7.000 üyeye erişinceye kadar işyerimizdeki bütün arkadaşlarımız üye olsa bile temsil ve toplu iş sözleşme imzalama yetkisi bile yok.

Öz Gıda İş hiçbir siyasi partinin desteğini almadan yarım asra yaklaşan bir süredir İstanbul Halk Ekmek Fabrikasında başarılı bir sendikal çalışma yürütmektedir. ÖZ GIDA-İŞ Sendikası ile İstanbul Halk Ekmek işyerindeki Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri çoğu kez masada ortak menfaatlerin uyuştuğu noktalar yakalanarak davullu zurnalı şenliklerle neticelenmiş ise de aynı davul ve zurnanın grev için çalındığı süreçler de yaşanmıştır.
 
Ama ne yazık ki DİSK Gıda İş yöneticileri sürekli yalan söyleyerek, haberleri olmadığı halde devamlı Cumhuriyet Halk Partisinin ve Ekrem İmamoğlu’nun adını kullanarak mesafe almaya çalışıyorlar. Bu şekildeki iftira niteliğindeki çirkin söylemlerle yol almaya çalışıyorlar. Bu ilk defa başımıza gelmiyor. İstanbul’un dünya kadar sorunu var. Sn.Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir şeye de tenezzül edeceğini, taraf olduğuna ve ilgilendiğine bile ihtimal vermiyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı CHP’li meclis üyelerinin de söz konusu sendikanın yanında yer alması ve bu tarz girişimlerin içerisinde bulunmalarından ne Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun haberinin olmadığı inancındayız.

TÜRKİYE’DE GIDA İŞ KOLUNDA SENDİKASIZ 600 BİN İŞÇİ VARKEN, SENDİKALI İŞYERLERİNE SALDIRIP HUZUR BOZMAK İSTEYEN GIDA İŞ SENDİKASINI ÖRGÜTSÜZ İŞÇİLERİ ÖRGÜTLEMEYE DAVET EDİYORUZ. BİR SENDİKANIN ÖRGÜTLÜ OLDUĞU BİR İŞYERİNDE YALAN YANLIŞ VAATLERLE İŞÇİLERİ KANDIRARAK MACERAYA SÜRÜKLEMEK SENDİKACILIK DEĞİLDİR. 

“Şu bilinmelidir ki, ÖZ GIDA-İŞ Sendikası, üyelerinin hak ve hukuklarını korumak için yıllardır mücadele etmektedir ve bunu da bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. ÖZ GIDA-İŞ Sendikası, bütün haksız ve hukuksuzlukların karşısında haklının, mağdurun ve mazlumun yanındadır. ÖZ GIDA-İŞ Sendikası, işçiye de işverene de yapılan bütün haksızlıkların karşısındadır. Bu sendikacılık anlayışının diğer bütün işyerlerine ve sendikalara örnek olmasını temenni ediyoruz.

Basın Bürosu