İLAN

İLAN

Ana Tüzüğümüzün 27 ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 12.Maddesi Gereğince Çorlu Şube Başkanlığının 28 Haziran 2018 tarihinde Saat 10.00'da aşağıdaki gündem ile Zafer Mah. Şehitler Cad. No.6 Çorlu adresinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Akademi Konferans Salonun 'da 10. Olağan Genel Kurulun yapılmasına, çoğunluk sağlanmaması halinde iki hafta sonra ayni yerde ve saatte tekrarlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ÖZ GIDA İŞ SENDİKASI
ÇORLU ŞUBE YÖNETİM KURULU


Gündem                                     :
1.Yoklama ve Açılış
2.Divan Kurulunun Oluşumu
3.İstiklal Marşının Okunması
4.Yönetim Kurulu Adına Konuşma
5.Genel Başkanın Konuşması
6.Misafirlerin Takdimi ve Konuşması
7.Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
8.Yönetim Faaliyetlerinin kabul edilmesi
9.Seçimler / 10.Dilek ve Temenniler / 11.Kapanış.

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR