ULUSAL AJANS HİBELİ SAFE2FOOD PROJESİ

ULUSAL AJANS HİBELİ SAFE2FOOD PROJESİ

Öz Gıda-İş Sendikası olarak Ulusal Ajans destekli yeni projemiz Gıda Sanayi Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı, Güvenliği ve Gıda Güvenliği Alanlarında Niteliklerinin Artırılması projesidir.

Projenin amacı: iş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği konularında eğitim materyalleri hazırlamak ve bunları dijital platformlarda paylaşmaktır. Eğitim programı, e-platform üzerinden sunulacak pratiğe dayalı eğitim videoları projenin fikri çıktılarıdır.

Proje doğrudan “AB İş Güvenliği ve Sağlığı (İSG) Stratejik Çerçevesi 2014-2020” ile uyumludur. Bu yeni Çerçeve, AB'nin, Avrupa 2020 Stratejisi doğrultusunda hem Avrupa içinde hem de uluslararası çalışma koşullarına yönelik yüksek standartların geliştirilmesinde öncü bir rol oynamaya devam etmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

İş kazalarının %98'i eğitimlerle önlenebilir. Gıda üretiminden sorumlu personelin iş ve çevre ile ilgili güvenlik (duman, radyasyon, gürültü, zehirlenme vb.) ile ilgili riskler ve risk altındaki faktörlerin farkındalığı hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Personel eğitimi gerekliliği hem işveren hem de çalışanlar için büyük önem taşımaktadır. Güvenli bir çalışma koşulu sağlamak için sağlık ve güvenlik alanında bilgi, talimat, eğitim ve denetim sağlanmalıdır. Beklenen sonuçları elde etmek (daha az kaza, daha az meslek hastalığı, temiz ve güvenli iş yerleri, çevre dostu çevre) için şirket, güncel bilgilere ve teknik personel için gerekli uzmanlığa erişebilmelidir.