Hak-İş Heyeti Bakan Selçuk’la bir araya geldi. Bakan Selçuk’a ESK’da çalışan Taşeronlarla ilgili taleplerimizi ilettik

Hak-İş Heyeti Bakan Selçuk’la bir araya geldi. Bakan Selçuk’a ESK’da çalışan Taşeronlarla ilgili taleplerimizi ilettik

HAK-İŞ heyeti kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin talebini iletmek üzere, 5 Temmuz 2019 tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ziyarette, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkanı Mehmet Şahin, Genel Başkan Yardımcımız Tevfik Ali Hançeroğlu, kamu işyerlerinde örgütlü HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Genel Başkan ve yöneticileri yer aldı.

Görüşmede, Konfederasyonumuza bağlı 62 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü, KİT’ler başta olmak üzere kadrodan yararlanamayan bir kısım alt işveren işçilerinin durumu, geçici ve mevsimlik işçilerin problemleri görüşüldü.

Genel Başkanımız Mehmet Şahin, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yaptığı görüşmede, Çaykur ve Et ve Süt Kurumunda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının çözümü ile ilgili talepte bulundu.

Özelleştirme kapsamından çıkartılarak Piyasayı regüle etmekle görevlendirilen Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) bir yandan da piyasanın en büyük oyuncusu haline geldiğini belirten Şahin, “Bugün Et ve Süt Kurumunda 930 kadrolu çalışanın yanında 450 civarında da taşeron işçimiz var. Bu çalışan taşeron işçilerin tamamı üretim bölümünde çalıştırılıyor. Biz bu kurumda bir açmazın içerisindeyiz. Taşeron işçilerin ihaleleri altışar aylık yapılıyor, sendikaya üye yapamıyoruz, onlarla ilgili hiçbir hak talep edemiyoruz, burada bu şekilde kanayan bir yaramız var. Et ve Süt kurumunda çalışan bu 450 taşeron işçilerimizin sorunlarının çözümü için sizden yardımlarınızı talep ediyorum” dedi.

Taban Ücret ve İyileştirme Talebimiz

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in ücret zamlarına ilişkin talebini de açıkladı. Arslan, şunları kaydetti:

“Biz kamuda 4.250 TL brütün altında ücret alan arkadaşlarımızın ücretlerinin öncelikli olarak 4.250 TL bürüte çekilmesini, bu yükseltmeden sonra tüm işçilerin toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki aylık çıplak brüt ücretlerine 360 TL, günlük brüt çıplak ücretlerine 12 TL iyileştirme yapılmasını, bu yükseltme ve iyileştirmeler yapıldıktan sonra işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine birinci altı ay için yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altıncı aylarda da enflasyon artı yüzde 5 refah payı ilave edilmesini talep ediyoruz.

Sosyal yardımlarda da bir kısım iyileştirmeler yaptık. Ek ödemeler daha öncede bir defa yapılıyordu. Bizim talebimiz mayıs ve eylül aylarında 1.250’şer TL’lik bir ek ödeme yapılması. Yine sosyal yardımlarda birinci yıl 575 TL, ikinci yıl 650 TL sosyal yardım, yemek yardımında yine brüt çalışma günleri için birinci yıl 20 TL, ikinci yıl 22 TL. Aile ve çocuk yardımı devlet memurlarına ödenen aile ve çocuk yardımı ödenmesini ancak eşleri de çalışıyorsa aynı yardımında eşlere de verilmesi ve bir de giyim yardımı konusunda 500 ve 600 TL olarak ödenmesini talep ediyoruz.”

Arslan, toplu iş sözleşmelerinde bunların dışındaki var olan maddelerin ücret zamları oranında artırılması, olmayanların da taleplerimiz dikkate alınarak dahil edilmesini istediklerini söyledi.

Görüşmede ayrıca, HAK-İŞ heyeti tarafından bakan Selçuk’a gündemdeki sorunları ve çözüm önerilerini içeren ayrıntılı bir rapor sunuldu.

İİLGİLİ DOSYALAR:

HAK-İŞ KAMU TİS ÖNERİLERİ (Linke Tıklayın)

Basın Bürosu