ESK Endüstriyel İlişkiler Toplantısı Antalya’da Düzenlendi

ESK Endüstriyel İlişkiler Toplantısı Antalya’da Düzenlendi

Et ve Süt Kurumu ile Sendikamız Öz Gıda İş arasında Endüstriyel İlişkiler Kurulu Koordinasyon toplantısının altıncısı 8 Mart 2019 tarihinde Antalya’da düzenlendi.

Et ve Süt Kurumunda çalışan üyelerimizin sıkıntıları ve taleplerinin müzakere edildiği yapılan ilk değerlendirme toplantısına, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Emin Sürücü, İK ve Yönetim Geliştirme Daire Başkanı Doç. Dr. Cemal Çalık, TÜHİS Müşaviri Dr. Şerafettin Güler, TÜHİS Uzmanı Ahmet Sarıkaya, Ankara Şube Başkanımız Duran Çiçek, Sakarya Şube Başkanımız Hayati Özer, Genel Merkeze Bağlı İşyerleri Sorumlumuz Hasan Çiloğlu, Genel Müdürlük, Sincan Kombinası, Adana, Ağrı, Diyarbakır, Denizli, Erzincan, Erzurum Sakarya, Yozgat ve Van Kombinalarının işyeri Baş Temsilci ve Temsilcilerimiz Katıldı.

“Et ve Süt Kurumu Sendikamızın mihenk taşıdır”
Endüstriyel İlişkiler Kurulu ön değerlendirme toplantısında bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcımız Emin Sürücü, Et ve Süt Kurumunun özelleştirme sürecinden çıkarılmasında çok büyük sıkıntılar çekilmiş, büyük mücadeleler verilmiştir” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Emin Sürücü, Et ve Süt Kurumunun bu günlere gelmesinde sendikamızın önemli katkılarının olduğunu belirterek, sendikamızın mihenk taşı olan Et ve Süt Kurumu ile hukukumuz sendikacılığın da ötesindedir. Çok uzun yıllardır omuz omuza çalışıyor, sorunları birlikte çözüyoruz. Bu önemli markayı daha ileri seviyede büyütmek ve güçlendirmek hepimizin vazifesidir. Öz Gıda İş Sendikası olarak dün olduğu gibi bugün de kurumumuzun uzun yıllar yaşaması ve güçlenmesi için üzerimize düşen her şeyi yapacağımızı bilmenizi isterim. Bugün burada yapılacak olan toplantıda var olan, çözüm bekleyen sorunları konuşarak çok rahat bir şekilde çözebileceğimizi biliyorum” İfadelerini kullandı.

“Çok uzun zamandır Öz Gıda İş Sendikası ile birlikte yürümekteyiz
Et ve Süt Kurumunun 35 kombinası olduğu zamanlardan daha fazla faaliyet içerisinde olduklarını vurgulayan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, “Bu da hep birlikte yoğun bir çalışmayı beraberinde getiriyor. Bunu yaparken de hak ettiğiniz halde alamadığınız haklarınız olabilir, farklı sıkıntılarınız olabilir, bugün burada bu ve benzeri sıkıntıları çözebilmek adına, en azından ortak bir noktada buluşabilmek adına toplanmış bulunmaktayız. İnanın biz elimizden geldiği kadar sizleri mağdur etmeme noktasındayız. Çok uzun zamandır Öz Gıda İş Sendikası ile birlikte yürümekteyiz. Tabiri caizse artık et ile tırnak gibi olduk. Aramızda çözemeyeceğimiz sorunların olmayacağı kanısındayım. İnşallah bu toplantı kurumumuza, çalışanlarımıza ve ülke hayvancılığına hayırlı olur” dedi.

Konuşmaların ardından aşağıda belirtilen talepler sendikamız tarafından ESK Genel Müdürü Osman Uzun’un bilgisine sunuldu.

 1. Kombinalarda çalışan işçiler fazla mesai yaptıkları halde fazla mesai ücretlerin ödenmesi yerine serbest zaman uygulamasına gidilmektedir. Bu konunun İş Kanunu hükümleri çerçevesinde çözülmesi.
 2. Mağazalarda çalışan personele eskiden ödenmekte olan prim tutarının tekrar uygulamaya alınması, bunun mümkün olmaması halinde bu miktar parayı karşılayacak kadar günlük fazla mesai verilmesi. Mağazalardaki çalışma düzeni yeniden revize edilerek çalışanlara yemek ve ihtiyaçlarını karşılayacak zamanın verilmesi.
 3. Taşeron firmalarda çalışanların çalışma şartlarının değerlendirilmesi.6 aylık yapılan sözleşmelerin, bir yıla çıkarılması.
 4. Mevsimlik işçilerin bir takvim yılında çalışma süreleri 5620 sayılı kanunda 179 gün olarak belirlenmiştir. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu süre, 9 ay 29 güne çıkarılmıştır. Buna göre kurumda mevsimlik işçi olarak çalışanların çalışma süreleri 9 ay 29 gün olarak belirlenmesi.
 5. Giyim yönetmeliği günün şartlarına göre revize edilmelidir. Revize işlemi yapılırken sendikanın da görüşü alınmalı ve verilmekte olan yazlık ve kışlık giyim eşyaları zamanında; yanı yazlıklar yaz mevsiminde, kışlıklar kış mevsiminde verilmesi. Tavuk kombinelerinde çalışanların koruyucu giyim  eşyaları, yönetmeliğe eklenmesi.
 6. Bazı kombinalarda mazeret izinlerinin kullanılmasında sıkıntılar bulunmakta, mazeret izinlerinin kullanılmasında uygulama birliğine gidilmesi.
 7. Kombinalarda bazı kararların alınmasında sendika temsilcilerinin de görüşlerinin alınması ve koordineli bir şekilde çalışılması.
 8. Pozisyon değişikliği sınavlarının yapılması.
 9. Ağrı kombinasında amonyak borularının sık sık patlaması, soğutma sisteminin eski olması nedeniyle meydana gelen arızalar iş sağlığı ve iş güvenliğini tehdit etmektedir. Bir an evvel tedbir alınarak İş Sağlığı ve Güvenliğinin tesis edilmesi.
 10. Temsilci odası olmayan kombinalarda temsilci odası tahsis edilmesi.
 11. Dış görevlere gönderilen personele parasal yönden eşit işlem yapılması.
 12. Yeni işe giren işçilerin Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen gruplarda çalıştırılması.
 13. Yıllık izinlerin sonu Cuma gününe denk gelmesi halinde cumartesi günü de tatil sayılması.
 14. Erzincan tavuk kombinasına temizlik ekibi kurulması.
 15. Geçmişe yönelik fazla mesai ücretlerinin ödenmesi.
Bu maddeler üzerinde yapılan ön görüşmenin ardından ESK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sami Cüceloğlu, Kombina Müdürleri ve daire başkanlarının da iştirak ettiği daha geniş katılımlı bir toplantı daha yapıldı. Yapılan bu toplantıda söz konusu maddeler detaylı olarak tekrar müzakere edildi. Yasa ile çerçevesi çizilen maddelerin dışında Et ve Süt Kurumunun da samimi ve iyi niyetli yaklaşımıyla çözülebilecek tüm maddeler üzerinde mutabakata varıldı.

Basın Bürosu